Hoppa till huvudinnehåll

Stränga stadgar för solarier

Person som solar på solarium.
Person som solar på solarium. Bild: Yle/ Luzilla Backa solarier,Solarium,solarium

Det råder bråda tider för solarier, många vill fräscha upp brännan innan sommarklänningarna och badbyxorna åker på. På grund av den skadliga UV-strålningen träder snart en ny lag i kraft som ska begränsa användningen av solarier.

De första solarierna kom till Finland i början av 1980-talet. Den riktiga boomen tog fart i mitten av decenniet.

Efter en minskad popularitet på 1990-talet, till följd av lågkonjunkturen och den ökade medvetenheten om riskerna, fick solarierna en uppsving igen i början av 2000-talet. Idag finns det uppskattningsvis över 2000 solarium i Finland, största delen av dem hittas i gym, skönhetssalonger och idrottshallar.

Strikta regler

Sedan den 1 juli 2012 får inte personer under 18 år använda solarier. Solarieföretagarna förväntas se till att åldersgränsen respekteras samt att sakligt informera om hälsoriskerna.

Till företagarens plikter hör också årlig service av solarieanordningarna. En dåligt skött anordning kan vara helt effektlös och till och med farlig.

WHO och cancerorganisationer har länge varnat för de hälsorisker som solarieanvändning bär med sig. Att upprepade gånger bränna huden ökar betydligt risken för hudcancer.

Enligt Social- och hälsovårdsministeriet får man inte erbjuda solarietjänster på ett sådant vis att det skadar hälsan. Strålsäkerhetscentralen har strikta bestämmelser för anordningarna som används vid solarier.

Den 1 juli 2015 träder en förändring i strållagen i kraft efter en tre års övergångsperiod. Senast då måste solarieföretagarna utse en ansvarsperson som övervakar verksamheten. Förändringen innebär också att självbetjäningssolarier blir olagliga.