Hoppa till huvudinnehåll

Östermalm kan bli nummer ett

Bilar står i en korsning.
Bilar står i en korsning. Bild: Yle/Erica Vasama likvärdig korsning

Östermalm i Borgå har på några år utvecklats från ett sömnigt småindustriområde till ett affärscentrum som sjuder av liv.

Men stads- och trafikplaneringen vid Borgå stad har haft svårt att hinna med. Vissa korsningar byggs om men helheten har inte setts över på många år, medger stadsingenjör Risto Lindblad.

- Här finns ganska stora problem. Trafiken har ökat och det har öppnat många nya affärer, som Lidl och K-Supermarketen. Längs Industrivägen finns dessutom flera stora företag som Norpe.

Lindblad har sett Östermalm utvecklas under sin långa karriär i Borgå.

- Tidigare var det ett småindustriområde, det har förändrats mycket.

Första hjälp

Som första hjälp till trafikproblemen åtgärdades korsningsområdet Lovisavägen-Wittenbergsgatan och som bäst bygger man om avtaget från Lovisavägen till Montörsvägen invid servicestationen Neste. Avtaget ska bli dubbelriktat och få övergångsställen.

Risto Lindblad berättar att den grötiga korsningen Montörsvägen-Industrivägen förbättras kanske redan i höst.

Bra så, anser stadsstyrelsemedlem Markku Välimäki, som för ett par år sedan lämnade in en motion om att trafikarrangemangen i Östermalm borde gås igenom grundligt.

- Det var ett så kallat kick off-förslag som skulle starta diskussionen. Det blev en klar förbättring, ett steg framåt.

Östermalm kan bli nummer ett

Östermalm kommer att vara ett viktigt område då staden i framtiden ska sätta projekt i prioritetsordning, anser Välimäki.

- Vi har ju flera motsvarande, konkurrerande områden som Kungsporten och Ölstens, men Östermalm ser nog ut att bli nummer ett. På det sättet borde man prioritera helhetsplaneringen högt, framför allt trafikplaneringen.

Välimäki hoppas att stadsplaneringen och kommunaltekniken föreslår i sin budget anslag för Östermalm.

Kan staden ha två poler?

Liksom Risto Lindblad har också Markku Välimäki överraskats av att Östermalm har utvecklats så mycket och så snabbt.

- Det blir nog en intressant polarisering mellan de två huvudområdena Kungsporten och Östermalm. Dessutom finns Ölstens, som i sig inte konkurrerar ut de andra. Jag ser det som en positiv utveckling överlag att affärerna drar oberoende av plats.

Kungsporten är nog lite sömnig, medger Välimäki, men den lockar nog också. Så har Borgå stad resurser att utveckla både Kungsporten och Östermalm?

- Nå, det beror på hurudana företag som söker sig till Kungsporten, där finns ju kommunalteknik och tomter så det är bara att bygga till, formulerar Välimäki. I Östermalm behövs anslag för att området ska utvecklas. Jag är nog anhängare av tanken att Östermalm utvecklas i framtiden.

Östermalm år 2034

På tal om framtiden, hur tror ni att Östermalm ser ut om 10-20 år?

- Området växer mot Stadshagen, där staden bygger nya gator som bäst, säger stadsingenjör Risto Lindblad. Men jag tror det gamla området ser ut som det kommer att vara. Här måste rivas mycket om man bygger nytt.

- Gamla byggnader måste förnyas och tomtanvändningen kan bli effektivare. Här är väldigt låg byggnadsstil nu, konstaterar Markku Välimäki. Men vi har i staden beslutat att blicka mer västerut. Efter tjugo år kanske till och med en järnväg kunde vara en lösning till stadens västliga delar.

Läs också

Nyligen publicerat - Östnyland