Hoppa till huvudinnehåll

Smedsby centrum behöver fler parkeringsplatser

Niklasvägen i Smedsby
Parkeringsplatserna räcker just och just till i dagsläget i Smedsby centrum i Korsholm. Arkivbild. Niklasvägen i Smedsby Bild: YLE/Sofi Nordmyr niklasvägen

Detaljplanen för Smedsby centrum i Korsholm går just nu på utlåtanderunda genom flera av Korsholms kommuns nämnder. På onsdagkväll hade socialnämnden och byggnadsnämnden den på sitt bord.

- Det behövs fler parkeringsplatser. Det är trångt säger de som bor i Smedsby centrum, säger ordförande Peter Thölix i byggnadsnämnden.

För de höghus som i dagsläget finns i Smedsby centrum är det räknat 1,5 bilar per lägenhet. För de nya husen räknas 1,25 bilar per lägenhet.

- Beredningsgruppen har tänkt att de som flyttar till Smedsby centrum inte har bil. Men vi vill att man planerar för fler parkeringsplatser.

Enligt planen som den är nu skulle tre höghus med åtta våningar byggas vid det nya huvudstråket genom Smedsby centrum. I beredningen står att ett större antal parkeringsplatser skulle påverka byggandet negativt.

Smedsby centrum borde vara till för alla

- Vi vill att detaljplanen beaktar alla befolkningsgrupper så att alla kan trivas i en funktionell miljö, säger ordförande Birgitta Söderback i socialnämnden.

Det Söderback syftar på är att funktionshindrade, äldre och barnfamiljer ska kunna röra sig fritt i Smedsby centrum utan att känna att det är krångligt.

- I detaljplanen är det tänkt att underfarten till Lisavägen ska tas bort men det tycker vi i socialnämnden inte om. Man borde fundera på att bevara underfarten för den underlättar för alla.

Detaljplanen görs om så att Smedsby centrum fortsättningsvis ska vara ett livligt centrum för kommunen också efter att Smedsby omfartsväg är klar. Då kommer den livliga trafik som tidigare gått rakt genom Smedsby centrum längs riksväg 8 vara betydligt mindre.

Läs också