Hoppa till huvudinnehåll

Studiestöd i Finland lägre än i övriga Norden

Studerande sitter böjd över papper vid ett bord
Studerande sitter böjd över papper vid ett bord Bild: Yle studier

Det studiestöd som högskolestuderande i Finland får är 200 - 400 euro mindre per månad än i de övriga nordiska länderna. Också inkomstgränserna för den som beviljas studiestöd är lägre i Finland.

De finländska högskolestuderandena får omkring 800 euro per månad i studiestöd. I det ingår det maximala bostadstillägget och studiepenningen, som är skattepliktig inkomst plus ett möjligt studielån på 300 euro per månad.

I Norge är studiestödet högst, 1 200 euro per månad. I de övriga nordiska länderna varierar det mellan 1 000 - 1 150 euro, visar en jämförelse som Folkpensionsanstalten har gjort. I de övriga nordiska länderna, förutom i Danmark, är studiestödet främst baserat på lån.

I alla nordiska länder är det vanligt att studerande jobbar vid sidan om studierna. Om en studerande i Finland får studiestöd i nio månader kan han eller hon ha omkring 12 000 euro i andra inkomster per år. Bara på Island är inkomstgränsen lägre. I de övriga nordiska länderna kan en studerande förtjäna mellan 16 500 och 19 500 euro per år.

Finländska och danska högskolestuderande använder sig minst av möjligheten att ta studielån, 40 procent av de studerande lyfter här studielån medan andelen i de övriga nordiska länderna är 70 - 100 procent.

FPA:s jämförelse baserar sig på uppgifter om studiestödet hösten 2013.

Läs mera här

Den här artikeln är uppdaterad. I den ursprungliga artikeln som publicerades 14.5. 2014 kl. 12.44 var det inte tydligt att summan 800 euro per månad också inbegriper studielån på 300 euro per månad. 2.4.2014 kl.14.30 förtydligades texten.

Läs också