Hoppa till huvudinnehåll

Skolbesök och barnskydd då mobbning polisanmäls

Polisbil med nödnummer 112 på sidan.
Polisbil med nödnummer 112 på sidan. Bild: Yle/Erica Vasama polisfordon,112,nödnummer,Polis

Bland de polisdistrikt som täcker Svenskfinland är det varje år tiotals mobbningsfall som polisanmäls. Merparten av fallen läggs ändå ner då gärningsmännen är under 15 år. Svenska Yles granskning visar att polisen mera går in för åtgärder som skolbesök och att kontakta barnskyddet.

Polisen kan lämna ut polisanmälningar och sina undersökningsrapporter för avslutade fall. För att närmare granska polisens agerade i mobbningsfall begärde vi ut alla rapporter som gäller 2013 och som innehåller orden mobbning eller koulukiusaaminen (”skolmobbning” på finska) i olika former.

Vi begränsade oss på två sätt. Inom brottsrubriceringarna kollade vi på fyra som ofta används då det gäller mobbning; misshandel, ärekränkning, olaga hot och spridande av information som kränker privatlivet. Geografiskt begränsade vi oss till de polisdistrikt som är verksamma i Nyland, Egentliga Finland och Österbotten. De polisanmälningar vars huvudfokus inte låg på mobbning rensades också bort. Då kvarstod 27 polisanmälningar.

Bland fallen förekommer det mordhot, nätmobbning och våld av olika former. Föräldrarna till en mobbad förstaklassare fick till exempel höra att skolan inte längre kan göra något och att det skulle vara bäst att polisanmäla.

Skolbesök och barnskydd

Merparten av fallen lade polisen ner för att gärningsmännen var under 15 år gamla och därmed inte straffrättsligt ansvariga. Istället använde sig polisen av åtgärder som skolbesök och att tala med mobbarna. I två fall förmedlade polisen ärendet vidare till förlikning. En av förlikningarna avslutades ändå då det stod klart att alla parter inte var villiga att delta.

I en tredjedel av rapporterna skriver polisen att de har meddelat barnskyddet. Suvianna Hakalehto-Wainio, professor i barnrätt vid Östra Finlands universitet, skulle gärna se att den siffran var högre.

- Det är möjligt att det i nästan alla fall skulle finnas en orsak att kontakta barnskyddet, säger hon.

En annan utmaning för polisen är att identifiera gärningsmännen. Vanligen är det flera inblandade vilket gör att det inte alltid går att säga vem som har utfört brottet.

Nätmobbning innebär å sin sida tekniska utmaningar. En polisanmälan handlade till exempel om mobbning som hade skett på Ask.fm, en webbplats där anonymt går att ställa frågor till användarna. Webbplatsen drivs av ett utländskt företag som meddelade att de bara lämnar ut användaruppgifter om det misstänkta brottet är emot lokal eller internationell lag. Den utredningen ligger på is i väntan på ny information.

Kalland efterlyser förlikning

Mirjam Kalland gästade Yles morgon-tv
Mirjam Kalland Mirjam Kalland gästade Yles morgon-tv Bild: Yle mannerheims barnskyddsförbund
På Mannerheims Barnskyddsförbund ser man både gott och ont med polisanmälningar. Generalsekreterare Mirjam Kalland konstaterar också att det har skett en utveckling. Då hon var barn polisanmäldes mobbning inte.

- Det positiva i polisanmälningar är att man har insett hur allvarligt mobbning är. Att man faktiskt gör det kan betyda att vuxna verkligen har tagit den här situationen på allvar och förhoppningsvis också försökt gripa in men upplevt sig maktlösa. Det negativa är att det sällan leder till positiva resultat då polisen griper in. Då det är frågan om minderåriga barn är polisens makt också ganska liten, säger hon.

Kalland efterlyser istället förlikningsprocesser.

- Det jag tycker man snarare borde göra är att utveckla nya modeller och också rättsliga modeller för hur man kan ingripa i mobbning. Det kan vara förlikningsproccesser där man faktiskt får ett slut på mobbningen. Man ska också komma ihåg att det att mobbningen har slutat inte betyder att saken är utagerad. Såväl offret som mobbaren behöver hjälp fortfarande efter det här, säger hon.

Läs också:

Fixa mobbningen I #tadetpåallvar

 • Sex slutsatser av #tadetpåallvar

  Under den gångna veckan har Svenska Yle publicerat långt över hundra berättelser om mobbning som ni har skickat in till #TaDetPåAllvar - Fixa mobbningen. Vi har också lyft fram mobbning i tiotals artiklar och flera av våra radio- och tv-program. Här är sex slutsatser av vår öppna granskning.

 • Stina läste berättelserna - viktigast att någon lyssnar

  #TaDetPåAllvar - Fixa mobbningen bad Folkhälsans expert Stina Forsberg läsa igenom era berättelser om mobbning. Många beskriver hur viktigt det har varit att en vuxen tar den stora smärtan men också mindre kränkningar på allvar.

 • Jessicas mobbningshelvete urartade

  20-åriga Jessica är en av de första som skriver in till #tadetpåallvar. – Det var en snilleblixt. Jag hade precis hört att en av mina bekanta försökt ta livet av sig. Det fick mig att tänka på hur nära jag själv var, säger Jessica. Lyssna på hennes berättelse i ljudpodden här.

 • "Kiva Skola" garanterar ingenting

  Staten betalade miljoner för antimobbningsprogrammet Kiva Skola. Trots det saknas exakta uppgifter om i hur hög grad programmet används i skolorna. Så många som var fjärde skola som uppger sig vara en Kiva skola kanske inte använder programmet aktivt.

 • ”Mobbarens föräldrar bryr sig inte”

  En förälder skriver om hur dottern blir mobbad av ledaren i klassen som fått med sig alla klassens flickor. Lärarna ingriper inte och mobbarens föräldrar tycker att den mobbades familj svartmålar deras dotter.

 • Berättelse 91: Jag skäms för vad jag gjorde

  Jag mobbade för att jag själv mådde dåligt. Jag är medveten om att hon kanske aldrig kan förlåta, att vi gav henne sår som kanske aldrig läks. Så här skriver Edit till #tadetpåallvar: Det var i högstadiet allt gick fel. I den nya klassen intog jag snabbt rollen som den "tuffa" flickan. Jag syntes och tog plats, ofta på andras bekostnad. I klassen gick också en lite tyst och blyg flicka.

 • Polisen rycker ut mot mobbning varje vecka

  Polisen rycker nästan dagligen ut till finländska skolor. Den vanligaste orsaken är mobbning. I skolorna talar man om mobbning medan polisen talar hot, misshandel och ärekränkning. Tom blev mobbad från skolstarten. Hans föräldrar gjorde en polisanmälan efter en grov attack på honom. Polisen konstaterade att det var frågan om misshandel. Gärningsmännen var nio år.

 • Otydlig lag drabbar mobbade

  Om skolan inte klarar av att få slut på mobbningen är den drabbade rätt ensam. Den finländska lagen är vag och pekar inte ut någon ansvarig för att mobbningen ska sluta. Den myndighet som övervakar skolorna är frustrerad över bristande befogenheter.

 • Skolbesök och barnskydd då mobbning polisanmäls

  Bland de polisdistrikt som täcker Svenskfinland är det varje år tiotals mobbningsfall som polisanmäls. Merparten av fallen läggs ändå ner då gärningsmännen är under 15 år. Svenska Yles granskning visar att polisen mera går in för åtgärder som skolbesök och att kontakta barnskyddet.

 • "Mobbning går i arv"

  Maria var inte den första i familjen som kallades fet. Redan hennes mamma och mormor fick höra att de är feta vilket lett till att alla tre bantat hela livet. Nu har Marias dotter diagnosticerats med en ätstörning. Lyssna på ljudpodden för att höra deras berättelse.

 • Slagen på grund av min hudfärg

  Oscar blev mobbad och misshandlad på grund av sin hudfärg. Skolan var inte till någon hjälp. I dag är Oscar själv lärare och mån om att eleverna ska må bra. Läs Oscars berättelse och lyssna på hans intervju.

 • Ingen tog Anna-Karin på allvar

  Hon är lång, blond och hennes vackra leende avslöjar inga ledsamma minnen från barndomen. Ändå finns de där. Och när Anna-Karin börjar prata om den jobbiga tiden bleknar leendet. Fortfarande finns det dagar då hon inte kan vistas utomhus.

 • Nätmobbarna följer dig överallt

  Nätmobbning tar sig i uttryck på många olika sätt, men den är oftast sammankopplad till traditionell mobbning. Överkonstapel Mikael Appel jobbar som nätpolis och säger att det är allas skyldighet att lite följa med vad som händer i andras liv.

 • Respekt motar mobbning

  Också i Västnyland har polisen fått rycka ut för att reda ut mobbningsfall i skolor, men det rör sig ändå om rätt få fall jämfört med andra områden i Svenskfinland. För att förhindra mobbning rör sig närpolisen - eller skolpolisen - i skolorna för att lära ut respekt för medmänniskor.

 • Obs-debatt om mobbning

  Obs följer kampanjen #TaDetPåAllvar och diskuterar mobbning med krisarbetaren Camilla Laine, forskarsocialarbetaren Frida Westerback, journalisten Kia Svaetichin och Daniel Hilli som mobbats.

 • #TaDetPåAllvar engagerar

  Kampanjen #TaDetPåAllvar visar en sida av Svenskfinland som vi sällan talar om. Det har kommit in massvis med historier, och budskapet om att vi ska ta mobbningen på allvar har engagerat oss alla. Här är ett axplock av era reaktioner.

 • Malin Valtonen: De förbannade rosa byxorna

  För att kunna berätta min historia var jag tvungen att mentalt förflytta mig omkring 15 år tillbaka i tiden. Det är inte lätt eftersom jag jobbat hårt på att förtränga allt det jobbiga. Men i barndomshemmet, längst in i garderoben, ligger mina dagböcker från lågstadiet som väcker allt till liv igen.

 • Pia Abrahamsson: Hormärket!

  Jag trodde jag var speciell.

  Då jag gick på tvåan i folkskolan flyttade vi till Lovisa från Björneborg. Jag hade varit Pia A för det fanns en annan Pia i klassen. Jag hade börjat skolan då jag var sex år och en vecka gammal ( ung?) för att jag var så brådmogen. Jag trodde jag var speciell.