Hoppa till huvudinnehåll

Åbo når sina miljömål för 2020 i förtid

Åbo stadsvapen på en flagga.
Åbo stadsvapen på en flagga. Bild: Yle/Andy Ödman Åbo,åbo vapen

Åbo har minskat sina utsläpp av växthusgaser märkbart under de senaste åren. Det betyder att Åbo stad når sina miljömål för 2020 i förtid visar Åbo stads klimat- och miljöprograms rapport mellan åren 2009-2013.

Målet var att Åbo skulle minska sina växthusgasutsläpp med 20 procent och den totala mängden utsläpp med 30 procent fram till 2020. Men beräkningar med Kasvener-kalkylmodellen visar nu att Åbo redan har lyckats minska sina växthusgasutsläpp med 19,6 procent eller 29,7 procent per invånare mellan åren 1990 och 2013.

Orsaken till att man lyckats minska utsläppen beror på en ökad satsning på förnybar energi, ökad energieffektivitet och en hållbar utveckling.

Åbo har lyckats minska sina växthusgasutsläpp mest och i snabbast takt av de stora städerna i Finland. Mest växthusgasutsläpp hade Åbo vid 2000-talets början.

Samtidigt visar rapporten att det är en lång förändringsprocess att minska koldixodutsläppen och utveckla en hållbar utveckling i staden. Därför är det viktigt att såväl medborgarsamhället som företagssektorn aktivt deltar i det här arbetet.

Det största utsläppen i Åbo kommer från uppvärmningsenergin och transporter.

Genom att uppmärksamma stadens kolsänkor har Åbo goda möjligheter att göra Åbo till en koldioxidneutral stad fram till 2040.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland