Hoppa till huvudinnehåll

Allt färre lediga jobb

Antalet lediga arbetsplatser har minskat betydligt sedan motsvarande tid i fjol.

Enligt Statistikcentralen fanns det 40 400 lediga arbetsplatser under årets första kvartal. Det är 11 procent färre än under samma tid ifjol.

70 procent av de lediga arbetsplatserna finns inom den privata sektorn. Mest har antalet arbetsplatser gått ner i Helsingfors och i Nyland.

Många jobb svåra att besätta

Om man ser på de olika näringsgrenarna så minskade arbetsplatserna mest inom offentlig förvaltning, utbildning, vård, omsorg och sociala tjänster. Jobben inom handel, transport och hotellverksamhet minskade också.

Jobben inom ekonomi, vetenskap, det juridiska området och fastighetstjänster ökade däremot. Här ingår också visstidsjobb inom tillverkning, försäljning och trädgårdsjobb under sommaren.

Statistikcentralen meddelar att 26 procent av de lediga jobben är svåra att besätta, enligt arbetsgivarna. För ett år sedan var siffran högre, omkring 31 procent.

Deltidsjobben minskar också

Den senaste statistiken visar också att deltidsjobben har minskat. Andelen deltidsjobb minskade med sju procentenheter om man ser på alla lediga arbetstillfällen. Andelen visstidsjobb sjönk med sex procentenheter jämfört med året innan.

Statistikcentralen har samlat in uppgifter om arbetsplatserna kvartalsvis sedan år 2002.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes