Hoppa till huvudinnehåll

Skärpta villkor för alterneringsledighet

Bild: Orestis Panagiotou / EPA yianiskari

Villkoren för att få alterneringsledighet skärps. Riksdagens arbetslivs- och jämställdhetsutskott lämnade sitt betänkande om de nya villkoren på fredagen.

I framtiden ska man kunna bli alterneringsledig först efter att ha varit i arbetslivet i 16 år, hittills har det räckt med en arbetshistoria på 10 år. Det ska inte heller längre vara möjligt att bli pensionerad genast efter alterneringsledigheten. I betänkandet föreslås också en övre gräns på 60 år, men det gäller inte personer födda före år 1957.

Den som anställs som vikarie för den alterneringslediga måste ha varit arbetslös minst 90 dagar. Hittills har det räckt med att vikarien är arbetslös en dag - i praktiken anmäler sig på arbetskraftsbyrån.

Villkoret på arbetslöshet i 90 dagar gäller ändå inte personer under 30 år och som har blivit klara med sin yrkes- eller högskoleutbildning för högst ett år sedan. Det räcker också med en dags arbetslöshet om vikarien är under 25 år, eller över 55 år gammal.

Tiden för alterneringsledigheten ökar till 100-360 dagar. Det ska fortfarande vara tillåtet att använda alterneringsledigheten som man själv vill. Man kan fortfarande bli alterneringsledig på nytt efter att ha varit i arbetslivet i fem år. Också ersättningen förblir densamma som hittills.

Utskottet anser att förslagen stöder möjligheterna för långtidsarbetslösa att få arbete. De stöder också ungdomsgarantin och möjligheterna för äldre att sysselsättas eftersom man kan anställa en person under 25 år eller en 55 år gammal arbetslös som vikarie.

Utskottet noterar också att skärpningarna kan försvåra möjligheterna att hitta vikarier i branscher där det krävs specialkunnande.

Det är meningen att förändringarna ska träda i kraft den 1 september. De skärpta bestämmelserna gäller inte personer som har avtalat om alterneringsledighet eller personer som ska fungera som vikarier och avtalat om det före 1.9 och som blir alterneringslediga före slutet av år 2014.

Läs också