Hoppa till huvudinnehåll

Minister Kiuru vill ha elever som medlare i mobbning

Undervisningsminister Krista Kiuru
Undervisningsminister Krista Kiuru Bild: Yle/Merja Vallinoja krista kiuru

De berättelser som publiken har skickat in till Svenska Yle oroar undervisningsminister Krista Kiuru. Hon överväger hårdare tag mot mobbning i form av lagstiftning och föreslår också att elever med stöd av lärare kunde medla i mobbningsfallen.

Det finns gemensamma drag i många av de berättelser om mobbning som Svenska Yle har fått in i den öppna granskningen #tadetpåallvar - Fixa mobbningen. Det är vanligt att lärarna inte ser mobbningen eller inte ser behov av att ingripa. Många före detta mobbade bär på djupa spår av mobbningen och de kan lida av sociala fobier eller depression åratal efteråt.

#TaDetPåAllvar

 • Ni har skickat in över hundra berättelser om mobbning till Svenska Yles öppna granskning #TaDetPåAllvar - Fixa mobbningen. Läs dem här
 • Stå upp mot mobbning! Skriv #tadetpåallvar på en lapp. Håll upp lappen och ta en selfie. Posta fotot av dig på Facebook, Instagram eller Twitter och tagga med #TaDetPåAllvar
 • Den öppna granskningen pågår 12-18.5

– Jag är orolig över det här, jag har länge varit rädd för att fastän vi har nolltolerans mot mobbning så blir mycket mobbning ohörd och osedd, säger undervisningsminister Krista Kiuru (SDP).

Antimobbningsprogram räcker inte

Sedan 2009 har nitto procent av skolorna i Finland varit med i antimobbningsprogrammet Kiva skola. Men skolornas intresse för programmet verkar avta. Många skolor använder det bara delvis, och många av dem håller ingen kontakt med dem som organiserar programmet.

Krista Kiuru säger att Kiva skola-programmet inte räcker ensamt. Hon har funderat på om man kan förplikta skolorna att följa programmen noggrannare, eller om man borde skriva in strängare tag mot mobbning i lagen.

– Det finns olika modeller och lösningar ute i världen, en del länder har löst det med program och andra med lagar, och det kan hända att vi behöver båda i Finland, säger Kiuru.

I Sverige finns en mycket tydlig lagstiftning som klargör vem som har ansvaret för att stoppa mobbningen och alla lärare har anmälningsplikt. Det finns också ett barn- och elevombud som kan reda ut mobbningsfall och kräva skadestånd för den mobbades räkning. I Finland saknas det systemet helt.

– I dagens ekonomiska läge är det knappast möjligt att skapa något nytt system med utredningsmän för mobbning, säger Kiuru.

Skolorna kunde hjälpa varandra

Kiuru medger att positionerna kan bli låsta i en skola vid ett svårare mobbningsfall och att en utomstående och opartisk utredare kunde hjälpa.

– Kanske kunde man ordna så att olika skolor i samma kommun hjälper varandra att reda ut mobbningsfall, föreslår Kiuru.

Ministern tror starkt på att elever med hjälp av lärare själva medlar i mobbningsfall. Skolor i Helsingforstrakten har testat medling och erfarenheterna är goda. Medling används allmänt i skolor i många länder, bland annat i Sverige och i Kanada.

– Vi borde införa medling i alla skolor i Finland, säger Krista Kiuru.

När eleverna själva får fundera ut en lösning så blir slutresultatet ofta bättre och mobbningen kan upphöra.

Läs också:Sex slutsatser av #tadetpåallvar
Radio Vegas granskande program Radar om mobbningsoffrens rättsskydd

Fixa mobbningen I #tadetpåallvar

 • Sex slutsatser av #tadetpåallvar

  Under den gångna veckan har Svenska Yle publicerat långt över hundra berättelser om mobbning som ni har skickat in till #TaDetPåAllvar - Fixa mobbningen. Vi har också lyft fram mobbning i tiotals artiklar och flera av våra radio- och tv-program. Här är sex slutsatser av vår öppna granskning.

 • Stina läste berättelserna - viktigast att någon lyssnar

  #TaDetPåAllvar - Fixa mobbningen bad Folkhälsans expert Stina Forsberg läsa igenom era berättelser om mobbning. Många beskriver hur viktigt det har varit att en vuxen tar den stora smärtan men också mindre kränkningar på allvar.

 • Jessicas mobbningshelvete urartade

  20-åriga Jessica är en av de första som skriver in till #tadetpåallvar. – Det var en snilleblixt. Jag hade precis hört att en av mina bekanta försökt ta livet av sig. Det fick mig att tänka på hur nära jag själv var, säger Jessica. Lyssna på hennes berättelse i ljudpodden här.

 • "Kiva Skola" garanterar ingenting

  Staten betalade miljoner för antimobbningsprogrammet Kiva Skola. Trots det saknas exakta uppgifter om i hur hög grad programmet används i skolorna. Så många som var fjärde skola som uppger sig vara en Kiva skola kanske inte använder programmet aktivt.

 • ”Mobbarens föräldrar bryr sig inte”

  En förälder skriver om hur dottern blir mobbad av ledaren i klassen som fått med sig alla klassens flickor. Lärarna ingriper inte och mobbarens föräldrar tycker att den mobbades familj svartmålar deras dotter.

 • Berättelse 91: Jag skäms för vad jag gjorde

  Jag mobbade för att jag själv mådde dåligt. Jag är medveten om att hon kanske aldrig kan förlåta, att vi gav henne sår som kanske aldrig läks. Så här skriver Edit till #tadetpåallvar: Det var i högstadiet allt gick fel. I den nya klassen intog jag snabbt rollen som den "tuffa" flickan. Jag syntes och tog plats, ofta på andras bekostnad. I klassen gick också en lite tyst och blyg flicka.

 • Polisen rycker ut mot mobbning varje vecka

  Polisen rycker nästan dagligen ut till finländska skolor. Den vanligaste orsaken är mobbning. I skolorna talar man om mobbning medan polisen talar hot, misshandel och ärekränkning. Tom blev mobbad från skolstarten. Hans föräldrar gjorde en polisanmälan efter en grov attack på honom. Polisen konstaterade att det var frågan om misshandel. Gärningsmännen var nio år.

 • Otydlig lag drabbar mobbade

  Om skolan inte klarar av att få slut på mobbningen är den drabbade rätt ensam. Den finländska lagen är vag och pekar inte ut någon ansvarig för att mobbningen ska sluta. Den myndighet som övervakar skolorna är frustrerad över bristande befogenheter.

 • Skolbesök och barnskydd då mobbning polisanmäls

  Bland de polisdistrikt som täcker Svenskfinland är det varje år tiotals mobbningsfall som polisanmäls. Merparten av fallen läggs ändå ner då gärningsmännen är under 15 år. Svenska Yles granskning visar att polisen mera går in för åtgärder som skolbesök och att kontakta barnskyddet.

 • "Mobbning går i arv"

  Maria var inte den första i familjen som kallades fet. Redan hennes mamma och mormor fick höra att de är feta vilket lett till att alla tre bantat hela livet. Nu har Marias dotter diagnosticerats med en ätstörning. Lyssna på ljudpodden för att höra deras berättelse.

 • Slagen på grund av min hudfärg

  Oscar blev mobbad och misshandlad på grund av sin hudfärg. Skolan var inte till någon hjälp. I dag är Oscar själv lärare och mån om att eleverna ska må bra. Läs Oscars berättelse och lyssna på hans intervju.

 • Ingen tog Anna-Karin på allvar

  Hon är lång, blond och hennes vackra leende avslöjar inga ledsamma minnen från barndomen. Ändå finns de där. Och när Anna-Karin börjar prata om den jobbiga tiden bleknar leendet. Fortfarande finns det dagar då hon inte kan vistas utomhus.

 • Nätmobbarna följer dig överallt

  Nätmobbning tar sig i uttryck på många olika sätt, men den är oftast sammankopplad till traditionell mobbning. Överkonstapel Mikael Appel jobbar som nätpolis och säger att det är allas skyldighet att lite följa med vad som händer i andras liv.

 • Respekt motar mobbning

  Också i Västnyland har polisen fått rycka ut för att reda ut mobbningsfall i skolor, men det rör sig ändå om rätt få fall jämfört med andra områden i Svenskfinland. För att förhindra mobbning rör sig närpolisen - eller skolpolisen - i skolorna för att lära ut respekt för medmänniskor.

 • Obs-debatt om mobbning

  Obs följer kampanjen #TaDetPåAllvar och diskuterar mobbning med krisarbetaren Camilla Laine, forskarsocialarbetaren Frida Westerback, journalisten Kia Svaetichin och Daniel Hilli som mobbats.

 • #TaDetPåAllvar engagerar

  Kampanjen #TaDetPåAllvar visar en sida av Svenskfinland som vi sällan talar om. Det har kommit in massvis med historier, och budskapet om att vi ska ta mobbningen på allvar har engagerat oss alla. Här är ett axplock av era reaktioner.

 • Malin Valtonen: De förbannade rosa byxorna

  För att kunna berätta min historia var jag tvungen att mentalt förflytta mig omkring 15 år tillbaka i tiden. Det är inte lätt eftersom jag jobbat hårt på att förtränga allt det jobbiga. Men i barndomshemmet, längst in i garderoben, ligger mina dagböcker från lågstadiet som väcker allt till liv igen.

 • Pia Abrahamsson: Hormärket!

  Jag trodde jag var speciell.

  Då jag gick på tvåan i folkskolan flyttade vi till Lovisa från Björneborg. Jag hade varit Pia A för det fanns en annan Pia i klassen. Jag hade börjat skolan då jag var sex år och en vecka gammal ( ung?) för att jag var så brådmogen. Jag trodde jag var speciell.