Hoppa till huvudinnehåll

Snart byggstart i Dönsby West

Skogsarbete i Dönsby West i Karis.
Det här skogsområdet i Karis kommer förvandlas till ett bostadsområde. Skogsarbete i Dönsby West i Karis. Bild: Yle/Malin Valtonen dönsby west

Det nya bostadsområdet i Dönsby West i Karis börjar ta form. Planläggningsarbetet började redan 2008. Nu är de första tomterna till salu.


I Dönsby West, som ligger brevid Lövkulla nära Karis centrum, planeras uppemot 450 bostäder. I området kan uppemot 1000 Karisbor bo i framtiden.

Området är totalt 55 hektar stort och där finns 60 000 kvadratmeter byggrätt.

- Det betyder medelstora småhus på 400-450 kvadratmeter styck, berättar Rainer Johansson, som är en av de privata markägarna.

Lång väntan

Drömmen om att förvandla skogsområdet till ett bostadsområde har funnits länge. Men under Karis stads tid ratades en planläggning av området. Staden hänvisade då till den bergiga terrängen. Men senare beslöt Raseborgs stad 2008 att påbörja en planläggning av området. Den nya planen vann laga kraft våren 2013.

- En lång tid, men nu är vi på god väg, säger Rainer Johansson.

I sommar börjar tomtförsäljningen

Försäljningen av tomter kommer att ske i etapper. I sommar kommer de första femton tomterna till salu och när försäljningen kommer igång så fortsätter man att bygga ut området. De privata markägarna kommer bekosta byggandet att kommunalteknik.

- Går allt väl så kan man börja bygga på tomterna i augusti-september, tror Johansson.

Medelstorleken på tomterna är 1260 kvadratmeter.

Priset på tomterna är lite högre än vad staden Raseborg begär. Men Johansson tror nog tomterna kommer att gå åt.

- Området är speciellt i sin helhet med annorlunda natur. Det är soliga bergtomter med möjlighet till jordvärme.

Området växer i etapper

Men tomterna går inte bra åt just nu i Västnyland och det är Johansson väl medveten om. Därför kommer området att byggas ut stegvis och det kommer ta många år innan området är helt klart.

- I 10-15 år finns det säkert tomter här, säger Johansson och tillägger att ingen kan veta när det ekonomiska läget ändrar. Då kommer byggandet igång igen och efterfrågan på tomter ökar.

Blir helhet med Lövkulla

Dönsby West kommer med tiden antagligen att växa ihop med med grannområdet Lövkulla.

- Det kommer finnas förbindelser till Lövkulla via cykelvägar och gångvägar så på så sätt så växer de ihop och blir en helhet, säger Rainer Johansson.

Läs också