Hoppa till huvudinnehåll

Stadsplaneringschef: Bilarna ska hållas kvar i Helsingfors centrum

Bilar på Mannerheimvägen i Helsingfors.
Stadsplaneringskontorets chef vill inte att bilarna helt försvinner från Helsingfors centrum. Bilar på Mannerheimvägen i Helsingfors. Bild: Maja Ottelin/YLE rusningstrafik

- Det finns inte rum för fler bilar, men de som behöver bil ska också få använda den i framtiden. Så här ser chefen för stadsplaneringskontoret i Helsingfors, Mikko Aho, på bilismen i centrum av Helsingfors i framtiden. Staden ska nu utreda hur gågator i centrum kan utvecklas.

Som grund för utredningen görs i år en undersökning av mängden fotgängare på olika platser och vid olika tider.

- Vi har under en längre tid förbättrat förhållandena för fotgängarna och nu ska vi göra en bredare utredning om hur förhållandena kan förbättras och vi ska först se till helheten, säger Mikko Aho.

Aho påpekar att i och med de nya bostadsområdena på Busholmen, i Fiskehamnen och Kronbergsstranden ökar invånarmängden med 80 000 och arbetsplatserna med 8 000.

Gågata på Mannerheimvägen.
Här vill majoriteten av Helsingforsfullmäktige ha en gågata, men stadsplaneringskontoret är skeptisk. Gågata på Mannerheimvägen. Bild: Marko Bunn gågatuförsök

- Staden måste därför öka möjligheterna att använda kollektivtrafik, cykel och öka antalet gågator.

Men går utvecklingen mot att bilarna försvinner från centrum?

- Nej, det är inte fråga om det. Bilarna måste stanna, men det finns inte rum för fler bilar. De som behöver bilen i jobbet eller av annan orsak ska använda bil också i framtiden. Vi förutsätter inte att bilisterna försvinner.

Gågatuförsöket skulle kosta flera hundratusen euro

Stadsplaneringskontoret anser inte att Mannerheimvägen från Posthuset till Svenska teatern ska göras om till gågata, som det föreslås i en fullmäktigemotion. Motionen har stöd av majoriteten i Helsingfors stadsfullmäktige och gjordes i februari av Hannu Oskala (Gröna).

Stadens utredning av motionen visar att kostnaden för ett försök med gågata längs med Mannerheimvägen skulle röra sig kring några hundratusen euro. Men staden har inte gjort en exakt kostnadsberäkning. Kostnaderna uppstår av nya gatustenar, trafikmärken och informationsskyltar.

I utredningen skriver staden också att för fotgängarna skulle ett dylikt försök med gågata innebära få fördelar eftersom det redan nu finns tillräckligt med utrymme för fotgängare längs med östra Mannerheimvägen. Om gatustumpen blir gågata uppstår ändå ett nytt område för uteförsäljning och evenemang.

Oskala föreslog i motionen att försöket kan inledas sommaren 2015 och pågå till 2016.

- Försöket är möjligt att genomföra men man måste först utreda vad det betyder för helheten. Det är ett så stort projekt att det inte bara går att testa. Vi måste se till vilka konsekvenser det får och vi tycker inte att det är tid för att pröva det här ännu, säger Aho.

"Norra Esplanaden borde bli gågata"

Oskala som står bakom motionen ser inget fel med att staden ser till helheten men hoppas också på en utvidgning av fotgängarstråken i centrum.

- Jag vill inte att staden väntar på att centrumtunneln ska byggas - eftersom den aldrig kommer att bli verklighet - utan att man istället ökar antalet gågator i centrum, säger Oskala.

Oskala vill inte gå händelserna i förväg utan vill nu vänta och se vad som händer med motionen.

- Vissa tilläggsutredningar borde staden ännu göra innan det slutliga beslutet fattas, anser Oskala.

Om inte den här motionen blir verklighet, vilken annan gata borde då bli gågata?

- Att göra om Norra Esplanaden till gågata är en evig dröm som jag hoppas staden också funderar på i sin utredning.

Stadsplaneringsnämnden behandlar motionen i morgon tisdag.

Läs också:

Trafikplanerare: Gågata skulle ha stor inverkan på all trafik i centrum

Läs också

Nyligen publicerat - Huvudstadsregionen