Hoppa till huvudinnehåll

"Vi har visst tillräckligt många operationer!"

Operationsverktyg på Vasa centralsjukhus.
Arkivbild Operationsverktyg på Vasa centralsjukhus. Bild: Yle/Matti Palmu operationsverktyg

Hjärtkirurg Antti Valtola, som via företaget Satucon OY utför hjärtoperationer vid Vasa centralsjukhus, håller inte med om påståendet att antalet hjärtoperationer vid sjukhuset skulle vara för lågt. Valtola tillbakavisar den kritik mot verksamheten som Regionförvaltningsverket RFV lade fram nyligen, enligt Valtola håller operationerna hög klass.

- Kvaliteten och resultaten är fotsättningsvis på en bra nivå och någon försämring är inte i sikte, säger Valtola.

Därmed blandar sig Valtola i den vid det här laget mycket utdragna långdansen kring hjärtkirurgins framtid vid Vasa centralsjukhus.

Sedan sjukvårdsdistriktets fullmäktige röstade för en permanent fortsättning på verksamheten har Vasa centralsjukhus åter en gång försökt locka egna hjärtkirurger, men utan att lyckas. I brist på egna fast anställda kirurger anlitar man alltjämt den köptjänst som företaget Satucon OY erbjuder.

Förutom att Regionförvaltningsverket ifrågasatte patientsäkerheten under hjärtoperationerna i Vasa ansåg myndigheten i sin rapport också att det är oacceptabelt att sjukhuset saknar egna kirurger som kunde ansvara för verksamheten.

Sjukvårdsdistriktets styrelse möts på fredag 23 maj, då ska styrelsen behandla sitt svar till Regionförvaltningsverket.