Hoppa till huvudinnehåll

"Företagarna från Mars, tjänstemännen från Venus"

Konferensutrymmen på Billnäs Bruk. Till vänster sitter ägaren Olli Muurainen.
Olli Muurainen i konferensrum i Billnäs bruk. Konferensutrymmen på Billnäs Bruk. Till vänster sitter ägaren Olli Muurainen. Bild: YLE/Malin Valtonen konferensrum


Då Olli Muurainen är framme i nyheterna verkar det mest handla om att han får nej. Men tjänstemännen i Raseborg är överlag positivt inställda till Muurainen som företagare, enligt stadsdirektör Mårten Johansson.

Fiskarsbolaget vill inte sälja mark som han bland annat vill ha till parkeringsplatser. Köpet av Bruksbostäderna i Fiskars och Billnäs väckte negativa känslor bland invånarna. Då Muurainen vill fälla träd säger miljö- och byggnadsnämnden i Raseborg nej eftersom sällsynta djurarter kan lida om träden fälls.

Tjänstemännen i Raseborg är överlag positivt inställda till Olli Muurainen som företagare, enligt stadsdirektör Mårten Johansson. Men visst finns det några undantag.
- Vi har reagerat när tjänstemän agerar både som politiker och tjänstemän, och det är ju inte fint.

Har det stoppat Muurainens framfart?
- Inte på något sätt, svarar Johansson.

I ett fall fick tjänstemannen inte längre handlägga ärendet, eftersom han gick över sina befogenheter, berättar Johansson.

NTM-centralen går för långt

Muurainen har gjort Billnäs känt i Finland, säger stadsdirektör Mårten Johansson i Raseborg.

- Men många har också fördröjt processerna med besvär i förvaltningsdomstolen och högsta förvaltningsdomstolen. Vi har fortfarande processer på gång som har tagit många år. Det är klart att det är jobbigt för en finansiär och en företagare att planera någonting när man slåss med sådana här väderkvarnar. Nog har det visat sig att också myndighetspersoner har mycket märkliga uppfattningar om vad som är rimligt.

Johansson tänker på närings-, trafik- och miljöcentralen.

- Det är inte deras sak att säga vad som är bättre för företagarna. De kan titta på fakta och ta ställning till tillstånd, men när de börjar komma och säga att ”du skulle inte behöva det här”, så då är man inne på en politikerväg.

Raseborgs stadsdirektör Mårten Johansson.
Stadsdirektör Mårten Johansson. Raseborgs stadsdirektör Mårten Johansson. Bild: YLE/Marica Hildén johansson mårten

Raseborg korrigerar sina fel

- Det är klart att det finns enskilda övertramp och nog måste vi själva se oss i spegeln också om vi gör något fel så korrigerar vi det och vi diskuterar mycket med företagarna angående samarbetsprogrammet, om hur vi kan förbättra betjäningen på tillståndssidan.

Staden Raseborg kommer nog att gå framåt i Billnäs, säger Mårten Johansson.

- Planläggningen i Billnäs bruk hör till stadens prioriterade projekt. Enligt planläggningsprogrammet ska det vara klart i höst.

Vad kan ni från stadens sida göra för att livet ska bli lättare både för staden och för en företagare, så att man inte håller på och sliter och släpar i varandra?

- En sak som har kommit fram i den här företagarprocessen, i samarbetsprogrammet med företagen, är att skapa en användarpanel för tekniska sektorn där vi har representanter för fastighetssidan, fastighetsbolag och byggare tillsammans med stadens tjänstemän och funderar på om det är klokt att vi har sådana här regler. Kunde vi förbättra det? Har någon annan gjort det bättre med samma lagstiftning? Trädfällning, undantagslov et cetera.

Men staden kan göra ännu mer, säger Mårten Johansson.

Bort med trädfällningsbyråkratin

- När vi en gång måste minska på vår personal, så ska vi också minska på rutinerna.
Hela den här trädfällningsbyråkratin som vi har i dag är inte från denna världen, säger Johansson, som också påpekar att Billnäs bruk är en kulturmiljö, och inte en regnskog.

Tapaninen upptäckte Muurainen

Jaakko Tapaninen var den som upptäckte Muurainen då det gäller Billnäs bruk. Tapaninen, som i dag är vd för förlaget Kotimaa, var då styrelseordförande för Pojo bruksindustri (som ägdes av Pojo kommun) som sålde bruket i oktober 2008.

- Vi ville på något sätt bevara helheten i det historiska bruket och samtidigt hitta någon som skulle kunna utveckla det, berättar Tapaninen.

Han hade hört om en ung kille som hade köpt mark i Ekenäs och höll på att bygga en park där och som var bra på att ordna evenemang. Sedan tog Tapaninen kontakt med Olli Muurainen.

Olli Muurainen skjuter fram två planerade miljoninvesteringar i Billnäs bruk. Stora smedjan och Hammarborg får vänta och pengar satsas i stället i Asien.

Det är helt rätt att satsa på Asien just nu, säger Jaakko Tapaninen, som fortfarande tror att Muurainen är rätt man att bygga upp Billnäs bruk.

Offentliga sektorn möjliggör företagen

Jaakko Tapaninen, hur ser du på det här kommunala och statliga – och företagsamhet, finns det några lösningar?

- Visst finns det. Företagarna är från Mars och tjänstemännen är från Venus och ändå borde de kunna samarbeta. Rollerna måste vara klara. Företagarna skapar förnyelse, arbetsplatser, skatteintäkter och så vidare. Offentliga sektorn måste skapa balans, rättvisa och infrastruktur.
- Då offentliga sektorn förstår att det är företagen som möjliggör offentliga sektorn och inte tvärtom, börjar man samarbeta mot samma mål.

Marica Hildén intervjuade Mårten Johansson och Jaakko Tapaninen i God morgon Västnyland 20.5.2014.

Muurainen satsar nu i Asien i stället för Billnäs

Läs också