Hoppa till huvudinnehåll

Forskare samlar fästingobservationer

närbild på fästing
närbild på fästing Bild: AP Graphics Bank borrelios

Åbo universitet samlar in fästingobservationer från hela landet.

Det är första gången på 2000-talet som fästingarnas utbredning kartläggs på nationell nivå.

De uppgifter som finns att tillgå tyder på att fästingarna har ökat i antal och erövrat nya områden.

- Kartläggningar på Själö i Skärgårdshavet somrarna 2012 och 2013 visar att fästingarnas antal hade mångdubblats på drygt tio år i alla livsmiljöer, säger amanuens Ritva Penttinen vid Åbo universitets Zoologiska museum.

Fästingstammen på Själö hade vuxit såväl i barrskog och lövskog som på ängar, betesmarker och i aldungar, men allra mest hade stammen vuxit i blåbärsdominerad barrskog, som är den vanligaste skogstypen i Södra Finland.

Man kan rapportera om sina iakttagelser av fästingar via ett webbformulär på adressen www.puutiaiset.fi.

För att fylla i formuläret måste man uppge tid och ungefärlig plats för observationen, samt om fästingen har setts i naturen eller på människor eller husdjur.

Det är valfritt att ge närmare uppgfiter om position och väderförhållanden och huruvida ett eventuellt fästingbett ledde till någon sjukdom.

Forskarna vid Åbo universitets biologiska institution samlar in fästingobservationer till slutet av år 2014.

Tillagt 20.5: närmare information om vilka uppgifter som samlas in

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes