Hoppa till huvudinnehåll

Muurainen satsar nu i Asien i stället för Billnäs bruk

Bostadshuset Hammarborg i Billnäs
Tanken var att det gamla bostadshuset Hammarborg skulle börja byggas om till hotell i augusti. Bostadshuset Hammarborg i Billnäs Bild: YLE/ Tove Virta hammarborg


Billnäs bruks ägare Olli Muurainen skjuter fram två planerade miljoninvesteringar i bruket. Stora smedjan och Hammarborg får vänta och pengar satsas i stället i Asien.

Koncernen Hjärnbruket som äger Billnäs bruks kärna i Raseborg skulle i augusti börja bygga om Hammarborg till hotell.

Hjärnbruket skulle också utvidga konferenscentrumet i Billnäs till Stora smedjan på andra sidan Svartån.

- Investeringarna var värda fyra miljoner euro och jag hade presenterat dem för Raseborgs stadsstyrelse i fjol, säger Muurainen.

Stora smedjan är den största gamla industrifastigheten vid Svartån i Billnäs.
Hammarborg är ett gammalt bostadshus, ett stort flervåningshus i rödtegel på andra sidan ån.

Singapore framom Raseborg

Hjärnbruket satsar i stället på nya marknader.

Hjärnbrukets styrelse beslutade på fredagen (16.5) investera i dotterbolaget Management Events som ska etablera sig i Asien. Pengar används för att anställa folk i Singapore och ta fram nya produkter för Management Events.

ME arrangerar konferenser och ledarskapsmöten och -evenemang.

Muurainen köpte för några år sedan de gamla förfallna industrifastigheterna i kärnan av Billäs bruk av Pojo kommun.

Raseborgs stad har sedermera också sålt de gamla bruksbostäderna i Billnäs och Fiskars bruk till Muurainen.

Hjärnbruket äger Muurainens fastigheter i Billnäs till 100 procent och 80 procent av företaget Management Events.

Inget att göra med trädtvisten

Muurainen säger att trädfällningstvisten inte påverkade beslutet att lägga investeringarna i Billnäs på is utan det var frågan om en mera omfattande bedömning.

Men han döljer inte sin förvåning över miljönämndens beslut att inte bevilja lov för trädfällning i bruket.

- Tjänstemännen och miljönämnden planerar inte privatpersoners mark, utan ger lov. Jag finner det överraskande att tjänstemännen och nämnden på alla sätt söker efter sätt att hindra planerna i stället för att främja dem och att rädda viktig kulturmiljö.

30.9.2008 Billnäs bruk har hittat storköpare

19.4.2012 Billnäs detaljplan läggs nu till påseende

15.5.2014 Ingen trädfällning i Billnäs

Läs också