Hoppa till huvudinnehåll

Vikariestopp lika illa som permitteringar

Helsingfors svenska lärarförening
Joakim Häggström är orolig för vad vikariestoppet kan ha för följder Helsingfors svenska lärarförening Bild: Yle/Julie Ebbe joakim häggström

Vikariestoppet i Helsingforsskolorna oroar Helsingfors svenska lärarförening så till den milda grad att man nu har har skickat ut ett brev till Hem och Skola för att be om hjälp

"I samband med en influensaperiod kommer detta säkert att betyda att det kan gå flera veckor med haltande verksamhet då lärarna turvis insjuknar. För elevernas del liknar det här faktiskt den situation eleverna råkar ut för i permitteringskommuner. Verksamhetens kvalitet lider otroligt mycket då två grupper går på tomgång vid en lärares sjukfrånvaro."
Så här skriver Helsingfors svenska lärarförening i brevet till Hem och skola- föreningarna.

Lärarföreningens ordförande Joakim Häggström säger att ett vikariestopp kanske låter enkelt på papper men att det kan ha långt gående följder för miljön i skolan.

- Om en lärare måste springa mellan en eller två klasser kan man inte hålla sig till den planerade undervisningen. Det innebär att det inte blir läroplansenlig undervisning. säger Häggström.

- Då blir det snarare frågan om att förvara eleverna än att undervisa dem.

Oro för specialelever

I många klasser finns elever med anpassad undervisning. Hur man ska kunna tillgodose en anpassad läroplan med en lärare som är i klassen bara halva tiden är en fråga som bekymrar Häggström.

- Det är ett stort problem, liksom mobbning i klassen. Den största oron har ändå att göra med tryggheten i skolan, säger Häggström.

Vem vill bli lärare i Helsingfors

Vikariestoppet kan i det långa loppet innebära att det blir ännu svårare att rekrytera behöriga lärare till Helsingforsskolorna än vad det är i dag tror Häggström.

- Det här kommer ju inte att betyda att Helsingfors blir en attraktiv stad att söka sig till. Vi har indragna timresurser, vikariestopp, och andra inbesparingar. Det gör knappast att Helsingfors får lättare att locka till sig lärare

Läs också:

Drastiska sparplaner drabbar Helsingforsskolor

Läs också

Nyligen publicerat - Huvudstadsregionen