Hoppa till huvudinnehåll

Åk robotskjuts hem i framtiden?

Tänk om den här skulle köra av sig själv? Bild: Mikko Kuusisalo/Yle hastighetsmätare

I framtiden behöver du inte fundera på vem som ska köra bilen, istället styr roboten den åt dig. Det här om Trafik- och kommunikationsministeriet får som de önskar. Automatiseringen är redan här och framtiden är robotbilarnas, menar ministeriets tjänstemän.

I Trafik- och kommunikationsministeriet förbereds som bäst ett lagförslag som skulle gör det möjligt att testa chaufförlösa robotbilar på finländska vägar. Lagförslaget behandlas i bästa fall redan före årsskiftet. I dag tillåter lagen automatiserade fordon i största delen av Europa och USA, men då måste fordonet fortfarande övervakas av en levande människa i bilen.

Enligt förslaget som nu bereds skulle man ändå i Finland gå steget vidare genom att erbjuda möjligheter att testa helt chaufförslösa bilar. Finland är ändå inte ensam i utvecklingen. Det säger trafikrådet Kimmo Kiiski från trafik- och kommunikationsministeriet.

- I Tyskland byggs det en motorväg för teständamål och i Holland har man liknande planer. Också i Sverige har Volvo kommit långt. I Finland kan vi erbjuda möjligheter att testa robotbilar i nordliga förhållanden. Vi vill inte att lagstiftningen ska vara ett hinder för detta i Finland, påpekar Kimmo.

Vem tar smällen?

Men lagförslaget är inte en radikal eller direkt ny utveckling.

- Googles (robot)bil i USA har redan kört miljontals kilometer utan att chauffören alls behövt ingripa på något vis.

Det verkar således inte vara teknologin utan snarare kvistiga frågor berörande lag och moral som står i vägen för utvecklingen. Medan man på ministeriet räknar med att trafikolyckorna skulle kunna minska med hela 90 procent då de mänskliga misstagen försvinner, är det ännu en tvistefråga om vem som ska bära ansvaret vid eventuella olycksfall.

- I långt automatiserade bilar där man ändå har en chaufför är huvudregeln att föraren bär ansvaret. Då det gäller helt chaufförlösa bilar borde det vara tillverkarna som bär ansvaret, säger Kiiski.

Mera jobb, färre förare

Biltillverkarna förväntas kunna erbjuda felfria och fullständigt säkra system. Då detta i praktiken inte ännu är helt riskfritt har tillverkarna valt att föra utvecklingen vidare i små steg. I viss mån ser man således robotbilar redan på vägarna, menar Kiiski.

- Vi har nödbromsassistens, antisladdsystem och fordonet kan också parkera av sig själv. Alla dessa är förstadier av robotiseringen, säger Kiiski.

Finland hoppas nu kunna dra ekonomisk nytta av den mera avancerade utvecklingen. Detta ska ske genom att erbjuda tekniskt kunnande, lämplig lagstiftning och tuffa vinterförhållanden. Utöver de ekonomiska aspekterna förväntar man sig också att den nya teknologin kommer att gagna speciellt vissa grupper i samhället.

- På ministeriet har vi identifierat att bland annat invalidbilar kunde dra nytta av teknologin. Det skulle gagna personer med grava funktionsnedsättningar eller äldre befolkning som inte längre kan köra själva.

Du får vänta på robotskjutsen hem

Kiiski understryker ändå att det kommer att ta tiotals år innan helt robotiserade bilar kommer att vara i trafiken. Människan är bakom ratten ännu en lång tid framöver.

Om den bedömningen stämmer kan det hända att du en dag i framtiden faktiskt kan åka på fest med en robotbil och inte behöva fundera på vem som skall vara kusk.

Först ute med nyheten om lagberedningen var Etelä-Suomen Sanomat.

Redaktör: Elias Vartio

Nyligen publicerat - X3M