Hoppa till huvudinnehåll

Vasabladet söker ny chefredaktör

Vasabladets chefredaktör Camilla Berggren lämnar sin post i höst.


Berggren har fungerat som chefredaktör i tre år och säger på Vasabladets webb att hon har gjort det hon ville göra på HSS Media.

– Det ligger ingen dramatik i mitt beslut, säger Berggren.

Enligt Berggren är tidningens redaktion på god väg att bli multimedial och papperstidningen fungerar. Innehållssamarbetet med de övriga svenska medieaktörerna i Finland har inletts och kommer att fortsätta.

– Men det är dags för hela medievärlden att ändra fokus. Vi på VBL är till exempel experter på papperstidning sedan 1856. Och den kommer att utkomma länge ännu för alla våra trogna pappersläsare, säger Berggren.

Den stora utmaningen för de svenska medierna är att vara en del av också unga människors liv också i fortsättningen.

– Den stora tyngdpunktsförskjutningen till digitalt har startat. Nu behöver HSS Media en journalistisk ledare som driver den utvecklingen. Vi måste helt enkelt stuva om för att få digitala intäkter, säger Berggren.

I söndagens tidningar kommer det att finnas en annons där HSS media söker en chefredaktör och ansvarig utgivare för bolagets samtliga svenska tidningar, Vasabladet, Österbottens Tidning och Syd-Österbotten.

HSS Media Ab ger ut tidningarna Vasabladet, Österbottens Tidning och Syd-Österbotten samt Pietarsaaren Sanomat.

ÖT's redaktion tar avstånd

I ett uttalande skriver redaktionen på Österbottens Tidning att den starkt tar avstånd från HSS Medias beslut att i framtiden ha en gemensam chefredaktör för de tre svenskspråkiga tidningarna Österbottens Tidning, Vasabladet och Sydösterbotten. Redaktionen motsätter sig också beslutet att de nuvarande chefredaktörerna utses till biträdande chefredaktörer.

- ÖT:s profil är lokal och det är tidningens styrka i en turbulent medievärld. Vårt utgivningsområde är stort och det krävs en chefredaktör med lokalkännedom och lokal närvaro för att behålla och stärka tidningens profil och särprägel, skriver redaktionen i uttalandet.

Enligt redaktionen måste chefredaktören känna sina läsare och läsarna ska känna sin chefredaktör. Redaktionen befarar att lokaljournalistiken blir lidande om tidningarna inte har egna chefredaktörer.

Redaktionen önskar att samarbetet inom HSS Media och med andra tidningshus fortsätter.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten