Hoppa till huvudinnehåll

Misskötsel av produktionsdjur har ökat

Bild: Yle / Hanna Othman christer gustavsson

Antalet fall av vanvård på gårdar med produktionsdjur var något fler i fjol än tidigare år. Åtgärder krävdes främst på gårdar med broiler, pälsdjur och nötkreatur.

Efter planmässiga djurskyddsinspektioner 2013 upptäckte Livsmedelssäkerhetsverket Evira misskötsel på en tredjedel av de inspekterade gårdarna, vilket är något mer än 2012.

Skillnad på djur

På Evira säger man att resultaten av inspektionerna visar på tydliga skillnader mellan olika djurarter. Missförhållanden förekom på nästan hälften av broilergårdarna och var tredje gård med nötkreatur hade problem. På en nötgård var man tvungen att ta till brådskande åtgärder för att trygga djurens välbefinnande.

På var femte svingård hittades fall av djurbehandling som strider mot djurskyddslagstiftningen och det är färre än tidigare.

Pälsdjuren fick det bättre

Mängden försummelser som hittades på landets pälsdjursfarmer sjönk avsevärt jämfört med år 2012 men var fortfarande relativt stor på 33 procent. Djurskyddsinspektioner utfördes endast på 24 farmer.

Totalt undersöktes djurens levnadsförhållanden på 545 gårdar.

Läs också