Hoppa till huvudinnehåll

Esbogårds planer får hästarna att stegra sig

Maria Mäkinen.
Maria Mäkinen och Friigu måste kanske hitta ett nytt hem om Esbogård startar sitt stenbrott nära stallets hage. Maria Mäkinen. Bild: Yle / Ted Urho esbogård ab

Det handlar om att gräva en stor grop och fylla den med jord. På Esbogård ab vill man vara med och möjliggöra utvecklingen av huvudstadsregionen. På Stall Fageräng oroar man sig om sina hästars välmående, och familjens levebröd.

Redan ur djurskyddsperspektiv skulle det vara omöjligt att ha hästar i en miljö med så mycket oljud, det skulle stressa hästarna. -Maria Mäkinen, Stall Fageräng

Familjen Mäkinen har drivit Stall Fageräng, hem för ett femtiotal hästar sedan 1990. Precis intill stallets ägor invid Haluträsket äger Esbogård ab mark som de nu vill utnyttja som avstjälpningsplats för rena jordmassor som grävts upp på annat håll i regionen.

- Jag vill poängtera att det handlar om slutförvaring av rena jordmassor, inget annat. Men då måste man först schakta bort berget som finns i vägen, förklarar Rolf Saxberg som är styrelseordförande för aktiebolaget Esbogård.

Mer än en grannfejd

Några hundra meter från rågränsen till Esbogårds planerade stenbrott betar familjen Mäkinens och andra ortsbors hästar. Ifall stenbrottet blir av måste hästar, hundar, höns och grisar flytta, säger gårdens matriark Maria Mäkinen.

Jag vill poängtera att det handlar om slutförvaring av rena jordmassor, inget annat. - Rolf Saxberg, Esbogård ab

- Vi hörde om det här först för en vecka sedan. Ett stenbrott skulle påverka oss negativt på många sätt. Redan ur djurskyddsperspektiv skulle det vara omöjligt att ha hästar i en miljö med så mycket oljud, det skulle stressa hästarna.

På området finns redan ett projekt likt det som Esbogård nu planerar. Det är fråga om ett område på 93 hektar, och man beräknar att man där kan schakta berg i 35 år och använda området för markdeponi i närmare 100 år.

- De områden som finns i närheten och som används till den här verksamheten börjar vara fyllda, därför utreder vi nu om det område som Esbogård ab äger i trakten kunde utnyttjas, säger Saxberg.

På Fageräng trivs många olika djur tillsammans
På Fageräng trivs alla djuren tillsammans På Fageräng trivs många olika djur tillsammans Bild: Yle / Ted Urho esbogård ab

Esbogård ensidigt bakom projektet

Trots att ett stenbrott på Högberget är ett för omgivningen omvälvande projekt har man från Esbogårds sida inte varit i kontakt med grannarna.

- Vi har inte talat med någon annan än oss själva, men vi har följt och levt upp till alla de bestämmelser som existerar, säger styrelseordförande Rolf Saxberg.

Hittills har Esbogård ab beställt en miljökonsekvensbedömning av konsultföretaget Ramboll, och hållit en informationskväll för invånarna. Av rapporten framgår att det finns tre alternativ för schaktningsområdet:

Alternativ 1 ger ett schaktningsområde på 32 hektar.
Alternativ 2 ger ett schaktningsområde på cirka 40 hektar, men då måste man flytta på både en gasledning och en 110 kilovolts kraftledning.
Alternativ 0 är att projektet inte genomförs.

De vet att vi finns här, vi är ju bara 200 meter från rågränsen, och de vet hurdan näring vi idkar här. -Maria Mäkinen

Familjen Mäkinen känner sig förbisedd

Maria Mäkinen hoppas naturligtvis på Alternativ 0, men tänker inte ligga hemma på sofflocket och vänta på ett beslut av staden.

- Jag har varit i kontakt med beslutsfattarna, vi ska samla in pengar för att anlita en advokat, och göra allt för att stoppa det här projektet. Jag har svårt att tro att någon på staden skulle godkänna deras plan, säger hon.

Mest besviken verkar hon vara på att man på Esbogård ab utan att blinka försöker köra över Stall Fageräng.

- De vet att vi finns här, vi är ju bara 200 meter från rågränsen, och de vet hurdan näring vi idkar här, säger Mäkinen.

Jag kan inte hästar så bra att jag skulle kunna kommentera saken. -Rolf Saxberg

Saxberg tar inte ställning till hästarnas välmående

Ur konsultbolaget Rambolls miljökonsekvensbedömning framgår att det finns enstaka boningar på Fageräng invid gränsen till det planerade stenbrottets yttersta gräns. Att man på Fageräng idkar näringsverksamhet med hästar framgår inte ur rapporten.

Styrelseordförande Rolf Saxberg på Esbogård ab är trots det medveten om Stall Fageräng och deras hästnäring, men vill inte kommentera Maria Mäkinens oro för hästarnas välmående.

- Jag kan inte hästar så bra att jag skulle kunna kommentera saken, säger Saxberg.

Maria Mäkinen är också orolig för att hon inte kommer att kunna sälja gården ifall stenbrottet blir av. Att Esbogård ab skulle lösa in Fagerängs marker eller kompensera stallet är en fråga för aktieägarna, säger Saxberg.

- Det kan jag inte uttala mig om, men Esbogård är inget stormrikt aktiebolag.

Buddhister och hästterapi för bokstavsbarn

På Fageräng trivs både djur och människor ihop. På gården lever hästar, hönor, suggor, hundar och människor i harmoni. Maria Mäkinen är själv buddhist, och upplåter delar av sina ägor till andra buddhister som söker lugn och ro för sin själavård.

- Jag har några små stugor här ute i skogen dit buddhister från hela världen kommer för att uppleva lugn och ro. Men det blir ju slut på det om de ska spränga här de följande 35 åren, säger hon.

På gården jobbar även Jenny Lindgren, utbildad socionom, som för några år sedan kom på hur hon kan kombinera sin yrkesroll med sin passion för djur. Hon märkte att barn med ADHD reagerade positivt på att vara kring hästarna.

- Hästarna är lugna och nyfikna och barnen får speciellt bra kontakt med islandshästar som vi har här. Ofta får barn med specialbehov bättre kontakt med ett djur än med en människa, berättar Lindgren.

Tillsammans med barnen rider hon längs skogsstigarna i lugn takt. I stället för att sitta i sadel sitter barnen på filtar. Två dagar i veckan jobbar även en handikappad kvinna med Lindgren i stallet.
- Hon har inte ett fysiskt handikapp, men är mentalt på en 12-årings nivå. Och visst tycker hon ju att det är mycket roligare att jobba här i stallet med att rykta hästar och mocka dynga än att packa reflexer, vilket ofta är den verksamhet som staden erbjuder handikappade, säger Lindgren.