Hoppa till huvudinnehåll

Gåvor värda över 400 euro ska meddelas

Riksdagsmännen ska offentliggöra gåvor som är värda mer än 400 euro

Riksdagsmännen ska i framtiden noggrannare uppge sina ekonomiska och andra bindningar. Systemet är nu frivilligt, men obligatoriskt för de ledamöter som väljs i nästa riksdagsval. Syftet med ändringen är att öka öppenheten och genomskinligheten i riksdagsmannavärvet.

Ledamöterna ska uppge olika uppdrag, företagsverksamhet, andelar i bolag eller betydande förmögenhet, eller avsevärda biinkomster, om den här bindningen kan ha betydelse för uppdraget som riksdagsman.

Riksdagsmännen ska också uppge vilka gåvor, inträdesbiljetter eller resor av tredje part de har tagit emot, om värdet på gåvan överstiger 400 euro. Bestämmelserna gäller inte riksdagsmannens partner eller andra familjemedlemmar.

De nya bestämmelserna införs i riksdagens arbetsordning. Registret över bindningarna ska finnas tillgängligt på riksdagens nätsida. Förre SFP-ordföranden, mångårige ministern Stefan Wallin satt i arbetsgruppen som beredde ändringarna.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes