Hoppa till huvudinnehåll

Kolla toppämnena i ditt gymnasium

Studentmössa och en resultat i studentexamen
Studentmössa och en resultat i studentexamen Bild: Yle datajournalistik

Skillnaderna i hur studenterna klarar enskilda ämnen varierar stort mellan olika gymnasier, bland annat i modersmål och franska. Yle Nyheter visar hur din skola har klarat studentskrivningarna i år, ämne för ämne.

Bäst i år sett till de fyra obligatoriska ämnena är Etelä-Tapiolan Lukio i Esbo. Där har studenterna i snitt skrivit Eximia i så gott som alla ämnen. Undantagen är Magna i lång svenska och Laudatur i lång tyska.

Studentskalan

Studentskalan är följande, från bäst till sämst:

L - Laudatur (7)
E - Eximia (6)
M - Magna (5)
C - Cum laude (4)
B - Lubenter (3)
A - Approbatur (2)
I - Improbatur (0)

Lärkan bäst i lång matematik

I Svenskfinland är Lärkans studenter som i år har presterat bäst totalt och i de enskilda ämnena är de också etta ibland annat lång matematik, lång engelska och hälsokunskap.

Flera andra skolor har ändå klarat av att plocka hem förstaplaceringar i andra ämnen. Bäst på modersmål är till exempel Vasa övningsskola, följt av Vörå samgymnasium och Pedersöre gymnasium. Det är ändå stora skillnader i gymnasiernas modersmålsbetyg.

Inom lång finska år det istället språköarna som utmärker sig. Det bästa resultatet skrevs i Björneborgs svenska samskola och på de övriga medaljplatserna finns Kotka svenska samskola och Svenska samskolan i Tammerfors.

Studenterna måste skriva åtminstone fyra ämnen. Förutom modersmål är det obligatoriskt att skriva minst tre av följande; det andra inhemska språket, ett främmande språk, matematik och ett realämne. Översikten visar alla ämnen som fem eller fler studenter har skrivit.

Kolla studentvitsorden i ditt gymnasium

Använd menyn för att hitta rätt skola. Du kan söka på antingen kommun eller skolans namn.Välj skola:

Jämför:

Jämför med annan skola
Modersmål, andra inhemska och matematik Dölj
Realämnen Visa
Övriga språk Visa

Under ämnena står hur stor andel av studenterna som har skrivit dem. Skalan i faktarutan visar hur vitsorden konverteras till poäng. Under ämnena går det att läsa ett mera exakt medeltal. 4,5 betyder till exempel ett svagt M och 4,2 ett starkt C.Det andra inhemska språket innebär finska i svenskspråkiga gymnasier och svenska i finskspråkiga.

Hälsokunskap populärt

Bland realämnena var hälsokunskap och samhällskunskap populärast i de svenskspråkiga gymnasierna. Av drygt 2 000 studenter var det kring 850 som skrev hälsokunskap och dryga 600 som skrev samhällskunskap. Kort matematik skrev av dryga 1 000 studenter och lång matematik lockade just under 600 studenter.

Bland språken dominerar engelskan. Så gott som alla studenter skrev lång engelska. Drygt 300 valde kort tyska och den korta franskan skrevs av kring 150 studenter.

Läs också: