Hoppa till huvudinnehåll

Stora skillnader i gymnasiernas modersmålsbetyg

De finlandssvenska gymnasiernas snittvitsord i modersmålsprovet i studenten varierar med upp till två och ett halvt vitsord. Vasa övningsskola toppar med ett starkt M i medeltal i modersmål, medan det svagaste snittvitsordet är ett svagt B.

Anna Maria Gustafsson är huvudcensor i modersmål. Då hon läser och bedömer uppsatser och skrivuppgifter ser hon skillnaderna.

– Svenskan är mer trängd på vissa områden och det ger utslag i studentskrivningarna, säger Gustafsson.

Annat leva på svenska i Vasa

Vasa övningsskola har det bästa snittvitsordet i modersmålsprovet, ett starkt Magna cum laude (M). Det motsvarar åtta plus enligt skalan för vanliga skolvitsord. Vörå samgymnasium, Pedersöre gymnasium, Gymnasiet Petalax, Gymnasiet Lärkan och Tölö specialiseringsgymnasium ligger också kring M. I Yle Nyheters översikt kan du kolla hur ditt gymnasium klarade studentskrivningarna ämne för ämne.

Helsinge gymnasium i Vanda har det svagaste snittvitsordet Lubenter approbatur (B), vilket motsvarar en sexa enligt vanliga skolvitsord. Kyrkslätts gymnasium och Björneborgs svenska samskola ligger på ungefär samma nivå.

– Det är helt annat att leva på svenska i Vasa än att leva på svenska i Vanda. Det skulle vara konstigt om det här inte återspeglades i studentbetygen, säger Gustafsson.

Vitsordsfördelningen i hela landet

L E M C B A I
Modersmålet 4% 14% 20,8% 25,4% 22,6% 10% 3,2%

Källa: Studentexamensnämnden

Syns att vi är en minoritet

Svaga elever kan ha problem med allt från ordföljd till att uttrycka sig. I de svagaste studentuppsatserna som Gustafsson läser kan det finnas allt från ordföljdsfel till problem med ordval. I värsta fall märker hon att eleven har mycket att säga men inte får till det.

– Då det märks att eleven har svårt att uttrycka sig, ett begränsat ordförråd och ett modersmål som inte verkar hålla undrar man hur det kan gå för skribenten i andra ämnen.

Gustafsson säger att finlandssvenskarna är en minoritet och att det syns ibland. Hon är ändå mån om att lyfta fram att det finns goda skribenter i de allra flesta finlandssvenska skolor.

Vitsordsfördelningen i studentprovet är inte automatiskt normalfördelad. Drygt tre procent av deltagarna i vårens studentprov blev underkända i modersmål. Fyra procent av examinanderna skrev laudatur. Det vanligaste vitsordet är cum laude aprobatur.

För artikeln intervjuades också Jan Hellgren, ordförande för Studentexamensnämndens utskott för modersmål.

Läs också:
Kolla toppämnena i ditt gymnasium
Gymnasiet i Pargas tar hand om sina elever
Så klarade sig ditt gymnasium i studentexamen - se topplistan
Genus som tema i första studentprovet