Hoppa till huvudinnehåll

Torvalds: Jag skulle vara en dålig fullmäktigeledamot

SFP:s Nils Torvalds.
SFP:s Nils Torvalds. Bild: Ann-Charlotte Åkerholm / Yle eu-valet 2014

En fråga om juridik och politisk moral är vad det handlar om när Nils Torvalds (SFP) fattar beslut om sin framtid inom stadsfullmäktige i och med platsen i Europaparlamentet. Det är möjligt att pendla, men inte optimalt, tycker Torvalds.

- Tekniskt sett är det möjligt att ta ett flyg onsdag morgon och vara med på ett fullmäktigemöte och sedan flyga tillbaka till Bryssel på torsdag morgon. Den möjligheten finns och är alldeles tillåten inom parlamentet, säger Torvalds.

Torvalds medger att möjligheterna att delta i det dagliga kommunala arbetet är dåliga om man samtidigt jobbar i Bryssel och bedömer själv att han blir en ganska dålig fullmäktigeledamot om han fortsätter. Men, säger han, beslutet handlar inte bara om de praktiska arrangemangen, utan också om vad som är lagligt och moraliskt.

- Vad är en laglig orsak att avsäga sig sitt fullmäktigemedlemskap? Det är en juridisk och politiskt moralisk fråga som vi ska bedöma.

Något beslut i saken har Torvalds inte ännu fattat. Saken kommer att diskuteras på följande fullmäktigemöte och senast till höstens första fullmäktigesammanträde ska han fatta sitt beslut.

De två andra ledamöterna i Helsingfors som valdes till Europaparlamentet, Heidi Hautala (Gröna) och Jussi Halla-aho (Sannf), har tidigare meddelat att de avgår från fullmäktige ifall de blir invalda.

Hautala ersätts i fullmäktige av Tuomas Rantanen, medan Nuutti Hyttinen tar Halla-ahos plats. Om Torvalds avgår bli Jan D. Oker-Blom ordinarie fullmäktigeledamot.

Läs också:

Hautala och Halla-aho avgår från Helsingforsfullmäktige
SFP:are vill sitta på två stolar - går inte, säger Heidi Hautala

Läs också

Nyligen publicerat - Huvudstadsregionen