Hoppa till huvudinnehåll

Allt svagare svenska i Raseborg

Ekenäs gymnasium
Ekenäs gymnasium presterade ett starkt C i modersmålsprovet i studentexamen. Ekenäs gymnasium Bild: yle/Petra Thilman bildning,studerande

Det svenska språket blir allt svagare bland gymnasieeleverna i Raseborg. Även om svenskan inte hotas av finskan så blir ordförrådet allt sämre, säger gymnasielärare.

Lovisa Till och Karin Madsén
Lovisa Till och Karin Madsén Lovisa Till och Karin Madsén Bild: Yle/Minna Almark lovisa till,Raseborg
Karin Madsén från Karis-Billnäs gymnasium skrev L i studentexamens modersmålsprov och hon säger att det är rätt ovanligt att modersmål är elevernas favoritämne.

- Vissa kan tycka att det ganska svårt att själv producera texter och skaffa en struktur åt sin text och använda ett fint språk. Det är inte allas styrka och då kan det också kännas ganska svårt, säger hon.

Lovisa Till, som skrev E i modersmålsprovet i studentexamen, håller med om att många elever kan tycka att det är svårt att producera texter.

- En del är nog inte så förfärligt intresserade av modersmålet. Men de som tycker om att skriva, så är också intresserade av ämnet i sig, säger hon.

Sämre ordförråd

Eva Westerlund-Jäntti
Eva Westerlund-Jäntti Eva Westerlund-Jäntti Bild: Yle/Minna Almark westerlund-jäntti,Raseborg
Eva Westerlund-Jäntti undervisar i modersmål och litteratur vid Karis-Billnäs gymnasium och hon säger att svenskan fortfarande är stark i regionen jämfört med många andra orter där språket påverkas av finskan i betydligt högre grad. Men språksituationen har försämrats också här.

- Det som verkligen har hänt de senaste åren är att ordförrådet har blivit mycket, mycket sämre. Det är många som inte förstår vanliga ord och det påverkar textkompetensen, säger hon. Om man har svårt att förstå ord så är det också svårt att förstå texten som helhet.

Allt färre läser

Ulf Moberg
Ulf Moberg Ulf Moberg Bild: Yle/Minna Almark ulf moberg,Raseborg,Ekenäs
Ulf Moberg, som undervisar i modersmål i Ekenäs gymnasium, håller med om att svenskan i sig är stark, samtidigt som förståelsen har försämrats.

- Överlag har det blivit sämre med skrivandet och läsandet. Det syns i elevernas språk att de inte läser lika mycket som förr, säger han.

Tidsbrist orsak

Enligt Moberg syns det här delvis i studentexamen och inte bara i modersmålsprovet. En orsak till att eleverna läser allt mindre är att de inte har tid säger han.

- De som läste mycket i lägre klasser säger att de inte längre har tid på grund av alla andra aktiviteter, säger han. Antalet aktiva läsare har klart minskat de senaste tio åren.

Jämför resultaten

På Yle Nyheters webbsidor kan man jämföra hur olika skolor har klarat av studentskrivningarna och man kan jämföra resultaten i alla olika ämnen. Tittar man på resultatet i modersmålsprovet i de svenska gymnasieskolorna i Västnyland så ser man att Karis-Billnäs gymnasium är det enda som har fått medelvitsordet M. Både Virkby och Hangö gymnasium har presterat ett svagare C, medan Ekenäs Gymnasium har ett starkt C i medelvitsord.

Marginalen mellan Ekenäs gymnasium och gymnasiet i Karis är väldigt liten. Ulf Moberg, som är lärare i modersmål i Ekenäs, säger är utmaningarna rätt lika i de två skolorna. Han är nöjd med resultatet i modersmålsprovet och säger att det var väntat.

- Det korrelerar med elevernas vitsord. I år hade vi lite fler studenter som presterade i mittfåran jämfört med förra året, men medelvitsordet är rätt likt det vi har haft de senaste åren, säger han.

Eva Westerlund-Jäntti i Karis är också nöjd med resultatet i modersmålsprovet.

- Karis-Billnäs gymnasium är en rätt liten skola och det kan vara en fördel att jag känner alla eleverna så bra och vet deras styrkor och deras svagheter, säger hon.

Här kan du jämföra hur gymnasieskolorna i hela landet har klarat sig i studentskrivningarna.