Hoppa till huvudinnehåll

Delade åsikter om hjärtkirurgin i fullmäktige

Kirurg i operationssal.
Kirurg i operationssal. Bild: Yle/Matti Palmu kirurg

Frågan om hjärtkirurgins framtid vid Vasa centralsjukhus delar alltjämt ledamöterna i fullmäktige för Vasa sjukvårdsdistrikt. De som röstat för att bevara verksamheten vill att kampen går vidare och de som röstat för att lägga ner anser att det nu är hög tid att sätta lapp på luckan.

I februari röstade fullmäktige för att bevara hjärtkirurgin vid Vasa centralsjukhus, och en rundringning bland beslutsfattarna ger vid handen att många tänker likadant nu som då.


- Jag tycker att alla borde ta sitt förnuft till fånga och inse att det är kört för hjärtkirurgin i Vasa, säger Andreas Hjulfors (SFP) från Larsmo.

Hjulfors hör till dem som röstade för nedläggning redan i februari. Han anser att det är hög tid att låta tid, krafter och pengar gå till annat och nämner till exempel mentalvården inom sjukvårdsdistriktet. På samma linje är Greta Näs (SFP) från Nykarleby.

- Vi borde absolut följa det första fullmäktigebeslutet, nedläggningsbeslutet som fattades i november ifjol, säger Greta Näs.

Andra tänker tvärtom. Vasapolitikern Barbro Kloo, som i februari röstade för att bevara hjärtkirurgin, vill ändå inte avslöja mycket om sina tankar i det här skedet.

- Jag vill diskutera frågan med min egen grupp först, säger Kloo.

Korsholmspolitikern Michael Luther och Vasapolitikern Per Hellman är ändå öppna med att de vill fortsätta jobba för att bevara verksamheten.

- Jag vill att vi och styrelsen jobbar aktivt för en fortsättning, säger Michael Luther (SFP).

- Jag önskar att hjärtkirurgin kunde få fortsätta, ingenting som har hänt under våren har ändrat min åsikt, säger Per Hellman (SDP) från Vasa.

Missnöje med styrelsen

Hellman är ledamot i såväl fullmäktige som i styrelsen och han anser att styrelsen sedan omröstningen i februari har gjort vad den har kunnat för att förverkliga fullmäktiges vilja. Men frågan har komplicerats av en rad faktorer, inte minst att jakten på egna hjärtkirurger gett noll resultat. En offertrunda med målet att fortsätta verksamheten på samma sätt som under de senaste åren, nämligen genom köpavtal, gav heller inget.

- Jag föreslog i styrelsen att vi skulle förnya offertrundan, men fick till svar av tjänstemännen att det är en flera månader lång process, säger Per Hellman. Vi vet nämligen att Kuopioföretaget Satucon som vi hittills haft avtal med nog kunde tänka sig att fortsätta, men de lämnade aldrig in någon offert eftersom de ansåg att villkoren var omöjligt formulerade.

Michael Luther är för sin del missnöjd med styrelsens insats i frågan.

- Det räcker inte med att sätta in en annons i en tidning och tro att tror att någon söker utan man måste faktiskt aktivt gå in för att hitta kompetenta kirurger, säger Luther. Och sen räcker det inte heller med att man skickar ut en offertförfrågan som är omöjlig att svara på, det finns ännu alla möjligheter att göra ett avtal med de kirurger som nu jobbar för oss och jag förstår inte varför styrelsen och tjänstemännen inte har gjort det.

Även Gösta Willman (SFP) från Nykarleby, som också han i februari röstade för att bevara hjärtkirurgin, anser att man kunde anstränga sig ytterligare.

- Säkert kan det hända att man borde ha varit aktivare med någon form av headhunting av egna kirurger. Och i det här skedet bör man absolut förhandla med Satucon om en fortsättning och göra en ny, modifierad upphandlingsrunda, säger Willman.

Willman säger att han är medveten om att det finns en del missnöje med styrelsens arbete, såväl bland fullmäktigeledamöterna som bland de österbottningar som önskat få bevara hjärtkirurgin vid det egna centralsjukhuset. Någon misstroendeförklaring väntar han sig ändå inte under det fullmäktigemöte som hålls om en vecka, den 9 juni.

- Nej, något sådant tror jag verkligen inte dyker upp, men gör det det så är det naturligtvis något vi får diskutera. Vi får säkert en lång och livlig diskussion i vilket fall som helst, säger Willman som kommer att hålla i ordförandeklubban under mötet.

Regionförvaltningsverket kan få sista ordet

Under våren har den hjärtkirgiska verksamheten samtidigt granskats av Regionförvaltningsverket, som ställt sig kritisk till patientsäkerheten, antalet operationer och bristen på egna kirurger. Sjukvårdsdistriktets styrelse tillbakavisar kritiken och har lämnat in en redogörelse till myndigheten där man lyfter fram siffror och statistik som pekar på goda resultat vid Vasa centralsjukhus.

Ett avgörande från Regionförvaltningsverket väntas efter den 15 juni då svarstiden gått ut. Flera fullmäktigeledamöter uttrycker ett missnöje med att det ser ut att kunna bli Regionförvaltningsverket som får sista ordet i frågan om hjärtkirurgin och inte sjukvårdsdistriktets egna högsta beslutsfattande organ.

- Oberoende om man är för eller emot så är det ju vi i fullmäktige som borde klara av att fatta beslut i den här frågan, säger Greta Näs (SFP) från Nykarleby.

- Jag tycker det är alldeles avigt om beslutet blir helt och hållet deras, säger Per Hellman (SDP) från Vasa. Jag hoppas att myndigheten snarare kommer med ett beslut där vi kan få fortsätta med hjärtkiurgin under vissa villkor.

Hellman får medhåll av Michael Luther från Korsholm.

- Visst är det Regionförvaltningsverkets uppgift att granska verksamheten vid sjukhuset, men när alla siffror visar att hjärtkirurgin är på toppnivå vad gäller både patientsäkerhet och resultat så borde det inte vara några som helst problem för myndigheten att slå fast att kirurgin är en trygg och god verksamhet som betjänar befolkningen, säger Luther.

Hjärtoperationer är inbokade vid Vasa centralsjukhus fram till den 16 juni, då ingen vet med säkerhet vem som får sista ordet i frågan och det saknas nytt avtal med opererande kirurger har man inte kunnat boka in nya operationer efter det.