Hoppa till huvudinnehåll

Nya Kvarkenhamnar Ab tror på ökad trafik

Vasa och Umeå skaffar sig större muskler genom att bilda gemensamt hamnbolag. Med det hoppas man också få mer EU-stöd.

Johan Lidsle, specialsakkunnig på Vasa stads ekonomiverk, har förberett bolagiseringen och säger att den är nödvändig med tanke på konkurrenskraften.

- Med den här satsningen får vi mycket bättre synlighet i Europa, säger Lidsle.

Man hoppas att bolagiseringen ska medföra mer EU-pengar genom att hamnarna bli en del av det Transeuropeiska transportnätet. Lidsle kan inte säga med säkerhet att hamnarna får en så kallad Ten-T status men bolagiseringen ökar chanserna betydligt.

Johan Lidsle, specialsakkunnig på Vasa stad
Johan Lidsle, specialsakkunnig på Vasa stad Johan Lidsle, specialsakkunnig på Vasa stad Bild: Yle/Roy Fogde johan lidsle

Umeå hamn är till volymen aningen större än hamnen i Vasa men ägandet fördelas 50-50 och bolaget registreras i Sverige. Orsaken till att det registreras i Sverige har att göra med jämnvikt.

- Wasaline som ägs av Vasa och Umeå är registerat i Vasa. Så då är det ganska naturligt att hamnbolaget registreras i Umeå, säger Lidsle.

Sakari Mäki-Fränti, vd på Blomberg Stevedoring
Sakari Mäki-Fränti Sakari Mäki-Fränti, vd på Blomberg Stevedoring Bild: Yle/Roy Fogde sakari mäki-fränti

Det nya bolaget kommer att ha knappt 40 anställda av vilka 13 finns i Vasa och 23 i Umeå. De anställdas vardag kommer inte att påverkas av bolagiseringen.

Det som ändras är att hamnarna får en gemensam styrelse och en gemensam vd.

Sakari Mäki-Fränti, vd på stuveriföretaget Blomberg Stevedoring, tror att bolagiseringen på lång sikt kommer att gynna deras verksamhet. De sköter frakten i Vasa hamn.

- Vi hoppas på mer trafik och jag tror att det här kommer att gynna oss, säger Mäki-Fränti.

Kommer det här att innebära fler anställda?

- Det är klart att om det blir mer trafik så anställer vi mer folk.

I dagsläget har Blomberg Stevedoring 35 fastanställda. De har också verksamhet i Kristinestad och i Kalajoki.

Om allt går enligt planerna börjar det nya hamnbolaget sin verksamhet den 1 januari 2015. Före det måste ännu Vasa stadsfullmäktige ge bolagiseringen sin välsignelse.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten