Hoppa till huvudinnehåll

Samarbetsförhandlingarna i Raseborg klara

Stadshuset i Raseborg
Det är färre som ska jobba för staden i nästa år. Stadshuset i Raseborg Bild: YLE/ Helena Rosenblad fixhuset,Ekenäs

Raseborgs stad har nu slutfört samarbetsförhandlingarna med personalen om att minska personalstyrkan med 100 årsverken i nästa år. Innan ärendet ges offentlighet ska stadsstyrelsen i Raseborg godkänna förhandlingsresultatet.

I och med att det femåriga anställningsskyddet tog slut för de anställda inom Raseborgs stad började staden trimma ner personalstyrkan för att minska på utgifterna.

I höstas förde staden samarbetsförhandlingar med de anställda om att minska personalstyrkan med 50 årsverken i år. Då lyckades staden få ner personalstyrkan utan uppsägningar bland annat genom att inte ersätta pensioneringar eller förlänga visstidskontrakt.

Det ser ut som om staden lyckas nå det målet utan problem: personalstyrkan ser ut att minska med hela 65 årsverken i år tackvare att personal har slutat och inte har behövt ersättas med nyanställningar.

Stadsfullmäktige har sista ordet

Personalchef Johan Nylund är mycket mån om att inte yppa något om förhandlingsresultatet förrän stadsstyrelsen har sagt sitt och personalen informerats.

Han understryker också att det till syvende och sist är en budgetfråga; stadsfullmäktige slår i höst fast stadens budget för år 2015 och kan då välja att bevilja mera pengar till någon sektor som nu kommer att drabbas av personalminskningar.

Det är också oklart om staden den här gången kommer att klara sig undan uppsägningar. En allmän tippning från staden och de anställdas sida i höstas var att det kan vara svårt att trimma ner personalstyrkan ytterligare utan uppsägningar, men vad läget är klarnar först efter 16 juni då stadsstyrelsen möts.

Nylund bedömer att stadsstyrelsen informerar både personal och allmänheten om nedskärningarna den 17 juni.

Raseborgs stad hade vid årsskiftet 1 953 anställda i huvudtjänst; det motsvarade 1 586,6 årsverken eftersom många jobbar deltid.

Enligt beräkningar sparar 50 årsverken cirka 2,5 miljoner euro per år.

Läs också