Hoppa till huvudinnehåll

Vörå kräver förbättring av riksåttan

Ellinjer i Vörå.
Ellinjer i Vörå. Bild: YLE/Rolf Granqvist kraftledning

Riksväg 8 mellan Kvevlax och Kärklax måste förbättras, kräver Vörå kommunstyrelse. Också vägavsnittet mellan Jeppo och Oravais borde förbättras.

Planerna för förbättringar av regionens vägar 2014-2018 har nu skickats ut till kommunerna för utlåtande. Men i planen finns inga vägavsnitt i Vörå kommun med. Resurserna är knappa uppger Anders Östergård, direktör för ansvarsområdet för trafik och infrastruktur på Närings-, trafik- och miljöcentralen i förordet till planen.

Det räcker inte anser Vörå kommunstyrelse. I beslutet som fattades på måndagkväll står att det är av högsta prioritet att avsnittet mellan Kvevlax i Korsholm och Kärklax på riksväg 8 förbättras och breddas så snabbt som möjligt.

Kommunstyrelsen vill också se en högre prioritering av vägen mellan Jeppo och Oravais eftersom vägen är mycket viktig för industrin i området.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten