Hoppa till huvudinnehåll

Jordbruk och ett friskt hav utesluter inte varandra

Skärgårdsklippor vid havet.
Skärgårdsklippor vid havet. finska viken

Östersjön mår fortfarande inte bra som helhet men miljöminister Ville Niinistö hade också goda nyheter då han besökte studion. Bland annat återhämtar sig Finska viken och så skall miljöstödet till jordbrukare strax riktas bättre.

Enligt Niinistö har framsteg gjorts men samtidigt är det också den lättare biten av jobbet man har bakom sig. Mycket av ansträngningarna att rena Östersjön har riktats mot enskilda ställen med stora utsläpp. Bland annat har S:t Petersburgs problem med avloppssvattnet åtgärdats och fiskeodlingarnas utsläpp har minskat till endast en tredjedel av vad det var för tjugo år sedan. Men nu är nästa steg en mera holistisk approach: istället för enskilda åtgärder här och där skall hela ekonomin bli grön. Hela näringar ska vara så hållbara som möjligt.

Jordbruket kommer ofta på tal då man pratar om Östersjöns övergödning. Hur kan man undvika att jordbruk och Östersjöns välmående ställs mot varandra?

-Jag tycker att det moderna sättet att se på saken är att gynnsamheten i ekonomin för jordbruket kommer från att man tar bättre hand om resurserna man använder. Det är ingen som vill att fosfor släpps ut i havet för det är en dyr råvara som minskar i världen. Vi kommer inte att ha mineralbaserat fosfor som man kan gräva upp om femtio eller hundra år. Vi måste cirkulera det bättre, säger Niinistö.

Niinistö efterlyser bättre samarbete mellan jordbruk och djurhushållning för att de ska gå att använda den gödsel vi har utan externa fosforkällor. Miljöstödet kommer att göras om så att de som har svårare omständigheter också får mera hjälp från och med årsskiftet, berättar Niinistö.

-Jag tror att vi går åt rätt håll. Man ska ju samarbeta, det att man pekar ut någon hjälper aldrig, och det är många bönder som faktiskt redan gör ganska mycket här i Egentliga Finland.

Östersjöveckan har samlat en hel del politiker och forskare från flera olika länder i Åbo. Enligt Niinistö räcker det inte att miljöministrar lyssnar på vad forskare har att säga. Det är inte miljöministern som ensam fixar miljön, också andra ministerium fattar beslut som handlar om hur vi ska ta i bruk ny teknologi som löser miljöproblem och samtidigt skapar jobb. Miljötänket måste integreras i hur näringar fungerar och i sig skapa resurseffektivitet och lönsamhet.

-Alla i regeringen måste vara inblandade, kostaterar Niinistö.

"Lantbruket är fortfarande en miljöbov"

Miljöminister Ville Niinistö gästade studion under onsdagsmorgonen.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland