Hoppa till huvudinnehåll

Östra Nyland släpar efter

Välståndet i Östra Nyland ökar inte i samma takt som i huvudstadsregionen. Bild: YLE Etelä-Karjala sommarkväll

Välståndet i Nyland har fördubblats under de senaste 50 åren men det finns stora regionala skillnader. Mest har välståndet ökat inom huvudstadsregionen och i mellersta Nyland, medan Västra och Östra Nyland ligger efter.

Hög konsumtion i huvudstadsregionen

I samarbete med Närings- miljö och trafikcentralen (NTM) i Nyland undersökte Nylands förbund områdets välfärd via GPI - det vill säga indikatorn för verklig utveckling. Metoden mäter hållbar utveckling och beaktar förutom den ekonomiska tillväxten också faktorer som ansluter sig till miljö, inkomstskillnader och utbildning. Nyland består av 26 kommuner med sammanlagt 1,58 miljoner personer.

- Huvudstadsregionen har en betydelsefull påverkan på resultaten för hela landskapet. På området förbrukas 70 % av hela den privata konsumtionen i Nyland och inkomstnivån är högre än i Västra och Östra Nyland, säger Annika Kuusela som gjort undersökningen för Nylands förbund.

Miljöolägenheter försämrar välståndet

Som exempel nämner Kuusela att BNP har femdubblats i huvudstadsregionen sedan 1960-talet medan GPI endast fördubblats under samma tidsperiod. De positiva konsekvenserna av den ekonomiska tillväxten och den hållbara utvecklingen går alltså inte hand i hand.

GPI mäter även den nytta som tjänster utanför marknaderna erbjuder. Sådan service är utbildning och hemarbete. Värdet på hemarbete och föräldraskap har stigit speciellt kraftigt sedan 1960-talet. Även utbildningen på högre nivå har ökat välfärden.

Miljöolägenheterna är det som främst försämrar det nyländska välståndet och de har även mångdubblats under de senaste årtiondena. De största olägenheterna förorsakas av koldioxidutsläpp och att de icke förnybara naturresurserna slits. Övriga olägenheter är inkomstskillnader, höga bostadspriser, kostnader för arbetslöshet och arbetsresor.

Läs också

Nyligen publicerat - Östnyland