Hoppa till huvudinnehåll

Åbouniversiteten ska bli experter på Östersjöjuridik

Alger i Östersjön
Alger i Östersjön Bild: Forststyrelsen finmarinet

BALEX är ett juridiskt kompetenscenter som tar form i Åbo. Centret skall bedriva forskning och erbjuda undervisning med fokus på Östersjöområdets unika förhållanden.


Östersjön är juridiskt sett en unik miljö med flera lager av lagstiftning och hör till världens mest reglerade och förvaltade hav. Också initiativet att grunda ett kompetenscenter kring juridiska Östersjöfrågor är unikt. Trots att det finns behov av expertis på det området har det inte tidigare funnits enheter som kunnat svara på efterfrågan. Kompetenscentret är redo att ta sig an ett brett spektra av forskningsområden med anknytning till Östersjön. Till en början kommer speciellt miljö- och sjöfartsfrågor att uppmärksammas.

BALEX (Baltic Area Legal Studies) kommer att drivas i nära samarbete mellan Åbo Akademis rättsvetenskapliga institution och den juridiska fakulteten vid Åbo Universitet. Centret kommer också att samarbeta med bland annat Åbo stad, Egentliga Finlands förbund, Ålands landskapsregering, Utrikesministeriet och HELCOM.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland