Hoppa till huvudinnehåll

Grankulla gymnasium drillar elever för högskola

Rektor Niklas Wahlström vid Gymnasiet Grankulla samskola i sitt arbetsrum
De nya kurserna ska lära eleverna greppa större helheter, säger rektor Niklas Wahlström. Rektor Niklas Wahlström vid Gymnasiet Grankulla samskola i sitt arbetsrum Bild: Yle/Pia Johansson niklas wahlström

Gymnasisterna i Grankulla samskola kommer att kunna träna upp sina akademiska färdigheter långt före eventuella högskolestudier blir aktuella. Skolan startar ett unikt projekt, för att lappa de luckor som gymnasieundervisningen innehåller, säger rektor Niklas Wahlström.

- Undervisningen i gymnasiet är för snuttifierad. Man läser kanske hundra sidor, eller en bok, per kurs. I högskola och universitet kan det bli tusen sidor och större helheter att greppa.

Det är alltså förmågan att se helheter och göra egna synteser som Grankulla gymnasium vill lära eleverna, berättar Niklas Wahlström. Behov finns, menar han.

- Vi vet att det har kommit en viss kritik från universiteten att studenterna inte har de färdigheter som krävs där. Bland annat handlar det om studieteknik, planering, självreglering och just att se helheter.

Inget självändamål med högskolestudier

Helt konkret handlar projektet om två valbara kurser – en för ettorna och en annan för tvåor och treor. I introduktionskursen för ettorna går man igenom studieteknik och lär sig bland annat att skriva essäer.

För de äldre eleverna finns en kurs i vetenskapligt skrivande, där eleven väljer ett eget område inom det ämne man ska skriva i studentskrivningarna. Kursen avslutas med ett akademiskt seminarium, med opponenter och respondenter.

Projektet förverkligas i samarbete med Grankulla samskolas vänskola Tibble i Sverige, som erbjuder motsvarande kurser för sina elever och i samarbete med Stockholms universitet.

Kontakten med Helsingfors universitet sker framför allt via en pro gradu-skribent som ska hjälpa lärarna att bättre handleda gymnasieeleverna i självständiga studier, säger rektor Niklas Wahlström.

Han menar att det ändå inte är ett självändamål att studenter från Grankulla samskola ska söka sig till högskola eller universitet.

- Den här möjligheten riktas till de elever som faktiskt är intresserade. Alla går inte vidare den här akademiska vägen och behöver inte göra det heller.

Projektet finansieras i första hand genom att det flyttas över resurser från högstadieskolan, Hagelstamska skolan, till gymnasiet. Dessutom bidrar Kulturfonden med en liten summa.