Hoppa till huvudinnehåll

Nu är myggen här

En mygga.
En mygga. Bild: YLE webbdoktorn

Det finns stora lokala skillnader i myggförekomsten. Det som avgör är om värmen har torkat ut de bergsskrevor, vattenpölar och andra våtmarker där myggen lägger sina ägg.

Om de här vattenasamlingarna och skuggiga platserna har hållits fuktiga trots flera varma dagar kan myggen kläckas i rikliga mängder.

- De första myggorna är redan i gång och de är rätt så ettriga, säger Reima Leinonen, planerare vid NTM-centralen i Kajanaland.

Till veckoslutet väntas svalare väder och då kan kläckningen bromsas upp tillfälligt. Myggorna är nu till största delar i puppstadiet, och det betyder att de kläcks oberoende av om det är torrt eller fuktigt väder. Bara i Lappland kan en torrperiod längre minimera myggstammen.

Viftandet och värme tilltalar myggen

Även om man tycker att myggen är enerverande klarar man dem ganska bra om man kan låta bli att vifta bort dem, för det om något drar myggen till sig. Stickmyggorna lockas också av den koldioxid som finns i utandningsluften, men den verkliga myggmagneten är värmen.

- Den som har bra cirkulation i hudens ytliga blodkärl är populär hos myggen. Då har huden högre temperatur, och det gillar myggorna, säger Leinonen.

Myggbettet är en allergisk reaktion på myggans saliv. Många reagerar extra starkt på myggbetten i början av sommaren eftersom det har gått en tid sedan man senast blev biten. Till dem har Leinonen ett gott råd:

- Låt myggen sitta kvar och få sig sitt skrovmål i lugn och ro.

Dödar man myggan genast efter att den satt sig och sugit i sig den första blodsdroppen plattar man lätt till den så att delar av myggans sugsnabel bli kvar i huden. Då blir den allergiska reaktionen extra stark.

Det finns ett fyrtiotal olika myggarter i Finland och var och en av dem förorsakar lite olika allergiska reaktioner hos människan.

Det verkar också bli en normal knottsommar i år. Just nu finns det gott om knott ända upp till mellersta Finland och Uleåborgstrakten.

Läs också