Hoppa till huvudinnehåll

Oenigt om vindkraft i Nykarleby

Testvindmöllan i Sundom i Vasa
Testvindmöllan i Sundom i Vasa Bild: Yle/Mira Myllyniemi mervento

Det byggs nio vindkraftverk på Kröpuln i Nykarleby. I alla fall om stadsfullmäktige får bestämma.

På torsdag kväll beslöt Nykarleby stadsfullmäktige att godkänna delgeneralplanen på nio vindkraftverk på Kröpuln. Men det var inget enhälligt beslut.

Jan-Erik Frostdahl och Vald-Erik Granlund, båda från SFP, röstade mot godkännandet av delgeneralplanen. Tomas Karv från SFP valde att lägga ner sin röst och Elli Flén, också hon SFP, anmälde sig jävig i frågan.

Ett 40-tal anmärkningar mot vindkraftsparken har kommit in men majoriteten av fullmäktige valde alltså att gå vidare med planerna.

- Det är en lång process som redan tagit ganska länge, säger fullmäktigeordförande Bo Kronqvist (SFP).

Fullmäktige behandlade också budgetramarna för 2015. Enligt beslutet ska alla stadens nämnder ha mer pengar att röra sig med år 2015. Dessutom får bildningsnämnden ett extra anslag på 150 000 euro för de kostnader som Normens skolas tillfälliga utlokalisering i baracker medför.

Trots det här förväntar man sig ett överskott på drygt 300 000 euro år 2015. Nykarleby kraftverk förväntas göra vinst, skatteintäkterna ökar och intäkterna från den service som kommunen producerar förväntas också öka.

- Vi bygger inga luftslott. Budgeten är ganska realistisk, säger Kronqvist.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten