Hoppa till huvudinnehåll

De gröna: Yngre bör få sterilisera sig

De grönas partikongress i Jämsä 2014
De grönas partikongress i Jämsä 2014 Bild: Str / Lehtikuva partikongress i jämsä 2014

De gröna vill sänka åldersgränsen för frivillig sterilisering till 25 år.

Partikongressen som avslutades i Jämsä i dag godkände med klar majoritet De gröna unga och studerandenas motion om det här. Ett förslag om att sänka åldersgränsen till 18 år förkastades.

Numera beviljas sterilisering efter att man har fyllt 30 år eller om man har fött tre barn. De gröna vill också slopa tvångssterilisering av personer som har korrigerat sitt kön.

De Gröna stöder eutanasi

De Gröna stöder eutanasi - dödshjälp för obotligt sjuka.

De gröna satte upp som mål att nästa riksdag ska godkänna en lag om dödshjälp för dem som önskar det.
Ingen vårdanställd ska ändå behöva utföra eutanasi i strid med sin egen övertygelse.

Kräver inte att kärnkraften slopas

De gröna motsätter sig att kärnkraften ytterligare byggs ut men kräver inte att Finland avstår från kärnkraft.

Partikongressen förkastade ett förslag om att Finland borde göra upp ett program för att avstå från kärnkraft inom en övergångsperiod. Förslaget föll med rösterna 178 - 136. Under partikongressen lades också fram ett förslag om att De gröna slutar motsätta sig kärnkraft, men det förslaget förkastades utan omröstning.

Folkomröstning om Nato

De Gröna anseratt det i nuläget inte finns några skäl för Finland att gå med i försvarsalliansen Nato. Men efter omröstning godkände kongressen ett förslag som förespråkar en folkomröstning om ett finländskt Natomedlemskap om världsläget förvärras.

Det innebär en liberalare inställning till Nato bland de gröna. Tidigare har partistyrelsen sagt att Natodörren ska hållas stängd åtminstone de närmaste åren.

De gröna diskuterade också tvåspråkiga skolor på sin partikongress.

Finlands svenska gröna valde ny styrelse

Finlands svenska gröna (Grifi) valde på lördagen ny styrelse, och omvalde enhälligt ordförande Maria Vuorelma. Invalda styrelsemedlemmar är Markus Drake, Kristian von Essen, Thomas Nybergh, Timo Sarojärvi, Lena Sjöberg-Tuominen, Mikael Storsjö och Sylvi Soramäki-Karlsson.

Finlands svenska gröna rf (Grifi) är en nationell partipolitisk förening. Föreningens syfte är att verka som kontaktorgan för svenskspråkiga personer med gröna intressen samt att främja kontakterna mellan språkgrupperna inom den gröna rörelsen.

Finlands svenska gröna ser De grönas godkännande av en motion om tvåspråkiga skolor som bra. Enligt motionen ska tvåspråkiga skolor inte tära på enspråkigheten inom svenska skolor. Frågan om tvåspråkiga skolor kommer att utredas inom De grönas utbildningspolitiska programarbete under hösten 2014.

Korrigering: Styrelsens sammansättning har korrigerats 19.12.2014 kl. 15.10.

De gröna sade nej till två ordförande

Läs också