Hoppa till huvudinnehåll

Fullmäktige vill bevara hjärtkirurgin

Sjukvårdspersonal och med kirurgiska instrument
Arkivbild Sjukvårdspersonal och med kirurgiska instrument Bild: Yle/Matti Palmu operationsverktyg

Än en gång har fullmäktigeledamöterna vid Vasa sjukvådistrikt uttryckt viljan att hjärtkirurgin vid Vasa centralsjukhus ska få fortsätta. Vid måndagens fullmäktigemöte godkände fullmäktige enhälligt en klämtext som kräver en fortsättning på köpavtalet med de kirurger som hittills har utfört operationerna.


Fullmäktigeledamoten Michael Luther från Korsholm är en av dem som varit med och utarbetat den klämtext som Sfp lade fram på mötet.

- Klämtexten innehåller två viktiga punkter, dels hur vi ska lösa problemen på kort sikt och sedan hur vi ska lösa dem på lång sikt, säger Luther.

På kort sikt handlar det om att förlänga avtalet med de kirurger som hittills utfört operationerna. Kirurgerna från kuopioföretaget Satucon Oy kom aldrig med något erbjudande i den offertrunda som ordnades tidigare i år, eftersom de tyckte villkoren var omöjligt ställda.

- Vi vet att de är intresserade av att fortsätta operera hos oss på samma villkor som hittills, och vi vill därför att styrelsen jobbar för att sluta ett avtal enligt de premisserna, säger Luther.

Lyckas man nå ett avtal är operationsverksamheten tryggad också efter den 30 juni när nuvarande avtal löper ut.

- Säkert blir det någon form av sommarpaus, men jag tror att vi kunde få en bra lösning på detta vis, säger Luther, som konsekvent har jobbat för ett bevarande av hjärtkirurgin.

Klämtexten godkändes enhälligt av fullmäktige. Någon omröstning blev det aldrig i frågan, som inte ens diskuterades under en egen paragraf utan klubbades igenom i samband med att man godkände bokslutet, utvärderingsberättelsen och revisionsberättelsen för år 2013. Här ansåg ledamoten Mikael Perjus (Saml.) från Kristinestad att man begick ett formellt fel.

- Bara för att hjärtkirurgin nämns i utvärderingsberättelsen betyder det inte att den här klämtexten platsar här, säger Perjus.

Att alla styrelseledamöter inte tycker lika om hjärtkirurgin märktes ändå inte lika tydligt som under mötet i februari då rösterna föll 117-34 för att bevara kirurgin. Greta Näs (Sfp) var en av få som den här gången ställde sig i talarstolen för att uttrycka missnöje.

- Jag kan visserligen ställa mig bakom klämtexten, men nog är det märkligt att den här frågan får fortsätta att fullständigt dominera vår agenda. Sjukhusets hela verksamhet har ju mer eller mindre lamslagits av den här debatten, som handlar om att bevara en verksamhet som överhuvudtaget inte hör hemma på ett centralsjukhus, säger Näs.

På lång sikt

Det som gjorde att Greta Näs och andra som delar hennes åsikt ändå kunde tänka sig att godkänna klämtexten från Sfp var textens förslag på hur man skall lösa problemen på längre sikt. Här slår texten fast att man ska tillsätta en arbetsgrupp som ska jobba för att räta ut de frågetcken som kvarstår.

- Redan tidigare har vi i fullmäktige önskat oss en arbetsgrupp som skulle titta närmare på frågan så att det nu blir av kan jag ställa mig bakom, säger Näs.

Näs är nöjd med att arbetsgruppen ska innehålla såväl politiker som sjukhusets egna experter, men att det är styrelsen som utser medlemmarna i gruppen.

- Då blir det kanske inte ytterligare ännu en prestigefråga där vi fullmäktigeledamöter mäter våra krafter mot varandra, säger Näs, som hoppas att arbetsgruppen ska förmå se på saken ur ett helhetsperspektiv.

Michael Luther hoppas för sin del av arbetsgruppen ska hitta vägar runt eller över de hinder som nu står i vägen, framför allt handlar det om att öka patientmängderna och att vaska fram en egen kirurg.

- Om ett år hoppas jag att vi har hittat en egen kirurg som kan ansvara för verksamheten och utveckla den och kanske att vi har fått med Seinäjoki och Karleby på kärran, så att också Regionförvaltningsverket kan ge hjärtkirurgin sin välsignelse, säger Luther.

Mycket hänger nu på vad Regionförvaltningsverket kommer med för besked efter den 15 juni. Myndigheten har kristiserat det man anser vara för små patientmängder och bristen på en egen kirurg med ansvar för verksamheten.

- Så mycket kan jag säga att vi har diskuterat den här klämtexten med chefen för Regionförvaltningsverket, säger Michael Luther, som ändå inte vågar sia om vad myndigheten kommer att säga i sitt utlåtande.

I väntan på besked från Regionförvaltningsverket har nu sjukvårdsdistriktets styrelse i uppdrag att jobba vidare enligt fullmäktiges vilja. Styrelseordförande Hans Frantz är inte helt obekymrad.

- Vi har ju redan länge försökt locka egna hjärtkirurger till vårt sjukhus, men utan att lyckas och varifrån vi ska få fler patienter att operera är heller ingen lätt fråga. Vi ska naturligtvis jobba enligt den vilja som politikerna nu har gett uttryck för, säger Hans Frantz.

Läs referatet från fullmäktiges möte:
Fullmäktige vill bevara hjärtkirurgin