Hoppa till huvudinnehåll

Tuffa budgetramar i Jakobstad

Jakobstad rådhus
Jakobstad rådhus Bild: Derrick Frilund jakobstads rådhus

Jakobstads budgetramar för år 2015 visar just nu ett underskott på 1.9 miljoner euro. Stadsstyrelsen ger nu nämnderna i uppdrag att föreslå hur man ska kunna få ner kostnaderna.

Social- och hälsovårdsnämnden föreslås få en noll-budget och personalutgifterna ska skäras ner med 1.5 procent.

- Budgeten måste ju vara realistisk samtidigt som vi måste hålla kvar kärnan i våra tjänster. Vi måste hitta nya sätt att jobba på, säger stadsdirektör Mikael jakobsson.

Jakobstads hamn och energiverk ska bolagiseras och staden kommer att ställa krav på avkastningen, men bolagiseringen gör att staden inte kan räkna med vinsten på samma sätt som förr.