Hoppa till huvudinnehåll

Hjärtkirurgin är en utmaning på lång sikt

Hjärtkirurgin ska vara kvar men frågetecknen är ändå många. Arkivbild. Bild: Yle/Matti Palmu anestesi

Hjärtkiurgin vid Vasa centralsjukhus ska bevaras, det slog ledamöterna i sjukvårdsdistriktets fullmäktige fast vid sitt möte på måndagen. Men utmaningarna är många. Dels gäller det att vaska fram ett köpavtal så att hjärtoperationerna kan fortsätta efter sommarpausen och dels gäller det att hitta en lösning som fungerar på längre sikt.

Michael Luther (Sfp) i Korsholm, är en av de fullmäktigeledamöter som varit med och arbetat för att hjärtkirurgin vid Vasa centralsjukhus ska få en fortsättning. Han tror att det ska gå tämligen smärtfritt att skriva ett nytt avtal med de hyreskirurger från Kuopio som hittills har utfört hjärtoperationerna i Vasa.

- Kirurgerna från Satucon har själva har meddelat att de gärna fortsätter på gamla villkor. Då är verksamheten tryggad på kort sikt, efter sommarpausen då nuvarande köpavtal löper ut efter sista juni, säger Michael Luther.

Men Luther är mer bekymrad över verksamhetens framtid på lång sikt. Han befarar att de besluten sist och slutligen kanske fattas av någon annan än regionens egna politiker.

- Visst, vi vill hålla hjärtkirurgin kvar i Vasa och vi vill utveckla den, men en hel del av de här besluten ligger på en rikspolitisk nivå och det här gör att vi får leva med en viss osäkerhet, säger Luther.

Luther avser inte minst den stora statliga vårdreformen, eller SOTE-reformen, enligt vilken Vasa sjukvårdsdistrikt framöver kommer att lyda under miljonområdet i Åbo.

- Allt hänger på hur sjukvårdsstrukturerna kommer att se ut framöver här hos oss, om det vet vi just nu alltför lite, säger Luther.

Kostymen för dyr

Även bland ledamöterna i sjukvårdsdistriktets styrelse bekymrar läget där alltför många beslut fattas utan insikt i vad som komma skall framöver. Styrelseordförande Hans Frantz (Sfp) misstänker att det blir storleken på börsen som avgör många frågor.

- Styrelsens uppdrag är att jobba enligt fullmäktiges vilja och nu vill fullmäktige att vi ska jobba för att bevara hjärtkirurgin både på kort och lång sikt, då ska vi göra det, säger Frantz. Men tittar man på vårt bokslut ser man stora kostnadsökningar som blir ohållbara i längden.

Bokslutet för år 2013 godkändes på måndagens möte av fullmäktige och i många sifferspalter lyste det rött.

- Det finns två saker som bekymrar. Det ena är den vård som vi köper från universitetssjukhusen som ständigt blir dyrare och vi tycks inte kunna rå på den kostnadsökningen. Det andra är det har visat sig, då vi analyserar våra egna kostnader, att vår egen kostym är för dyr, säger Frantz.

Enligt Hans Frantz är fler sparkrav inom sjukvårdsdistriktet därför mycket sannolikt på kommande och det redan i höst då något i den dyra kostymen måste skäras bort.

Ursprungligen var det ett sparkrav från kommunerna i sjukvårdsdistriktet som startade nedläggningsdebatten kring hjärtkirurgin hösten 2013, och man kan kanske anta att de gamla argumenten väcks till liv då de nya ekonomiska frågetecken landar på fullmäktiges bord någon gång före jul.

En fråga som flitigt debatterats är nämligen om det skulle bli billigare att skicka de österbottniska hjärtpatienterna för operation till ett annat sjukhus än att ha kvar hjärtkirurgin i egen regi.

Läs också: Fullmäktige vill bevara hjärtkirurgin