Hoppa till huvudinnehåll

Öja daghem kan få nytt hem

Öja daghem i Karleby
Den fuktskadade lokalen måste utrymmas men vart är frågan. Och när ska personal och vårdnadshavare informeras om läget? Öja daghem i Karleby Bild: Yle/Kjell Vikman öja

Det nuvarande daghemmet och förskolan i Öja i Karleby har problem med inomhusluften men problemen är inte så akuta att en flytt måste ske omedelbart. Förra sommaren installerades en förbättrad ventilation och tomten dränerades.

Staden Karleby kommer i varje fall inte att satsa några stora summor på en renovering av den nuvarande daghemsfastigheten.

- En flytt kommer, det är mycket sannolikt. Tidtabellen däremot klarnar i samband med planeringsprocessen, säger Kaj Kytölaakso som är chef på servicen för småbarnsfostran i Karleby.

Ansvarsperson Annika Pekkarinen vid Öja daghem
Annika Pekkarinen säger att personalen tillsagts att de ska vara kvar i ett år i nuvarande lokal Ansvarsperson Annika Pekkarinen vid Öja daghem Bild: Yle/Kjell Vikman annika pekkarinen

Flytten sker under hösten - eller jullovet

Daghemmet flyttar eventuellt in till byacentret i Öja. Enligt Kaj Kytölaakso är det inga stora förändringar som behöver göras i byacentret för att göra lokalen lämplig för daghem och förskola. Det handlar om WC stolar och lavoarer och liknande.

Föräldern Benny Tjäru i Öja
Föräldern Benny Tjäru är oroad att byacentrets lokaler kan vara för små Föräldern Benny Tjäru i Öja Bild: Yle/Kjell Vikman tjäru

Han räknar dessutom med att lokalen ska räcka till i byacentret där staden redan hyr gymnastiksal och matsal av byaföreningen.

- Ifall det visar sig att det krävs större satsningar och mer budgetmedel kommer flytten att senareläggas, säger Kaj Kytölaakso

Föräldrarna har många frågetecken

Vårdnadshavarna har inte informerats om planerna ännu, det kommer att ske först efter semestrarna när utredningarna visar hur snabbt en flytt kan ske.

- Som jag ser det kan det bli utrymmesbrist i byacentret och frågan är om lokalen är ändamålsenlig säger föräldern Benny Tjäru.

Personalen på daghemmet känner inte heller desto närmare till planerna.

- Det som sagts åt oss är att vi åtminstone skall vara ett år på nuvarande ställe, vi har inte fått några tidtabeller, säger ansvarspersonen Annika Pekkarinen vid daghemmet i Öja.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten