Hoppa till huvudinnehåll

EU överväger gränser till barns koffeinintag

EU kan för första gången utfärda rekommendationer för barns intag av koffein, skriver Turun Sanomat.

Bakgrunden är den ökande konsumtionen av energidrycker, plus en rad dödsfall som eventuellt har att göra med kombinationen av energidrycker och alkohol. Fall av detta slag har skett i till exempel Sverige.

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet EFSA ska i juni eller juli ge ett utlåtande om koffeinets hälsoverkningar. Utlåtandet har beställts av EU-kommissionen.

- Vi har bedömt den övre gränsen för trygg konsumtion av koffein, särskilt hos riskgrupper som barn, ungdomar och gravida kvinnor, säger Hannu J. Korhonen, professor vid Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi och en av de två finska medlemmarna i EFSA.

Gruppspecifika gränser

Effekterna av koffein är mycket individuella. Barn kan påverkas negativt av bara små mängder. Enligt Korhonen är det därför möjligt att olika riskgrupper får olika gränser för koffeinintag.

För tillfället ligger gränsen för trygg konsumtion av koffein hos gravida kvinnor vid 300 milligram per dag.

Läs också