Hoppa till huvudinnehåll

Mot vapenstillestånd i första världskriget

Den 11 november 1918 klockan elva på förmiddagen upphörde elden på västfronten. Tjugo år senare, 1938, rekapitulerar Kaj Klinge och L H von Willebrand känslorna och händelserna kring den sista tiden under första världskriget

Den 11 november 1918 klockan elva på förmiddagen upphörde elden på västfronten. Tyskland hade kapitulerat på nåd och onåd, det första världskriget var slut. Det blev en överraskning, tron på den tyska styrkan hade varit stor också i Finland. Så stor att Pehr Evind Svinhufvud den 27.8 1918 hade besökt kejsar Wilhelm II att höra sig för om möjligheterna att få en tysk prins på Finlands tillämnade kungatron. Kaj Klinge och L H von Willebrand redogör och läser upp dokument 1938.

Alla var trötta på kriget, man var villig att sluta kriget på vilka vilkor som helst. De allierade höll en konferens i mitten av juli 1918. Den 14 augusti 1918 hölls ett kronråd i kejsar Wilhelm II residens. Vi får höra en autentisk skildring av detta kronråd och de officiella protokoll som fördes över för handlingarna. (vid 4:50)

Tysklands möjligheter att få fred på drägliga vilkor reglerades av rådet. Den 14 september utfärdade den österrikiska regeringen ett separat fredsmanifest som tvingade Tyskland att handla. Den 15.9 fick man veta att den bulgariska fronten hade brutit samman och tre dagar senare var det slut med Turkiets motstånd.

Tyskland skickade sin första fredsnot natten till den 4 oktober 1918 till president Woodrow Wilson. I denna not accepterade tyska regeringen Wilsons fjorton punkter och föreslog vapenstillestånd. Wilsons svar kom den 9.10 och Wilsons andra not den 14.10. Den tyska krigsledningen slog nu plötsligt om och förklarade att Wilsons villkor under inga omständigheter kunde accepteras. (vid 11:05). Wilsons tredje not skickas den 24 oktober. Där säger han att kejsarn måste abdikera. Tysklands sista telegram gick till Wilson den 27 oktober (vid 14:05).

Det blir oroligheter i Tyskland och krav på att kejsaren måste avgå från tronen (vid 24:50). Wilhelm II abdikerar och går i landsflykt. Den tyska regeringen accepterar vapenstilleståndsvilkoren av den 8.11.

Vi hör en skildring av den slutliga konferensen den 11 november 1918. Avtalet om vapenstillestånd undertecknades klockan fem på morgonen undertecknas avtalet. (vid 2:25)

Mottagandet av stilleståndsbudskapet i Berlin. En skildring av stämningar i Paris och vid fronten den 11 november 1918 klockan elva när vapenstilleståndet har ingåtts. Tre timmar senare tystnar elden. (vid 5:40)

Den 28 juni 1919 undertecknades det slutliga fredstraktatet (vid 5:10).

Arkivet

Mera från Arkivet och Elävä arkisto

Följ Elävä arkisto och Arkivet

Yle Arkivet är tillsammans med Elävä arkisto aktivt på sociala medier. Vi delar både svenskt och finskt innehåll på Facebook, Twitter och Instagram.