Hoppa till huvudinnehåll

Stora förändringar i busstrafiken i Sibbo

Pohjolan liikenne kommer att köra många bussturer i Sibbo Bild: Yle/Nadine Mabinda buss 205

Sibboborna blir tvungna att lära sig bussrutter och tidtabeller på nytt i augusti. Stora förändringar sker i busstrafiken den 11 augusti. Sibbohushållen får information om hösttrafiken i slutet av juni. Helsingfors regiontrafik, HRT, delar i sin tur ut en tidtabell med linjekarta
i början av augusti.

Ändringarna i busstrafiken för också med sig att HRT:s enkelbiljetter börjar säljas i Sibbo, HRT:s resekort går i fortsättningen att använda i de flesta bussar på resor inom Sibbo och västerut från Sibbo.

Antalet bussturer ökar på flera rutter, så också byten. Invånarna i Tallmo och Eriksnäs får betydligt bättre bussförfindelser. Bussturerna ökar också till Gumbostrand, Kalkstrand och Spjutsund. Alla förändringar är ändå inte bara av godo, Jokivarsivägen förlorar sin kvälls- och veckoslutstrafik.

Turutbudet blir mångsidigare i tätorterna Nickby och Söderkulla. Vardagar går det att åka direkt till huvudstadsregionen från Nickby, men också via Kervo till Helsingfors centrum. Söderkulla får en egen anslutande linje till Östra centrum, där man kan byta till andra bussar eller metron.

Bussarna till mellersta och norra Sibbo avgår från Järnvägstorger i Helsingfors, medan bussarna till södra Sibbo avgår från Kampens fjärrtrafikcentral.