Hoppa till huvudinnehåll

Lättare att komma in i Lärkan än i Grankulla

Gymnasiet
Många som ville till Grankulla får nu nöja sig med sitt andrahandsval Gymnasiet Bild: Yle gymnasiet

För att komma in i ett Helsingforsgymnasium räckte ett medeltal på dryga 7 medan de elever som kom in i Grankulla måste ha minst 8 i medeltal. Det gör att Grankulla har den högsta medeltalsgränsen i regionen.

Idag är en spännande dag för många femtonåringar. Det är idag man får veta vid vilket gymnasium eller yrkesutbildning man kommer att studera de kommande åren.

En rundringning visar att det har skett märkbara förändringar vad gäller medeltalsgränserna till gymnasierna i regionen.

Högre medeltal i kranskommunerna

I år krävdes det ett högre medeltal för att komma in i både Grankulla och Esbo än i Helingfors. Till Mattlidens gymnasium var gränsen 7,31, Helsinge gymnasium 6,5 och Gymnasiet Grankulla Samskola 8,0. Medeltalsgränsen för Kyrkslätt var 6,92

-Det är en rolig dag i dag säger Gymnasiet Grankulla samskolas biträdande rektor Andreas Bäckman. Gymnasiet Grankulla samskola är inte längre ett litet lokalt gymnasium utan vi har elever från hela regionen.

Idag är det många föräldrar och ungdomar i Grankulla som nervöst kontaktat skolan för att höra hur det gått och ifall någon tackat nej till sin studieplats.

-Vi tog in 88 nya studerande och har 42 på väntelistan säger Bäckman.

Liten årskull sänker medeltal

I Helsingfors hade Brändö gymnasium det högsta medeltalet, 7,3. Lärkans antagningsgräns sjönk från 8,85 i fjol till 7,23 i år.

Så här förklarar Lärkans rektor Magnus Westerlund att medeltalgränsen gått neråt så pass mycket.

-Det är en exceptionellt liten årskull som gick ut nian i år, 330 mot 390 förra året och det påverkar alla helsingforsgymnasiers medeltal. Om man räknar ihop medeltalet bland de som kom in är det mycket högre, närmare 9.

Dataprogrammet kraschade

Informationen om studieplatserna går dessvärre ut bara via webben och på plats och ställe i skolorna eftersom ett tekniskt problem i det nationella datasystemet under morgonen gjorde att resultaten försenas med minst en dag, åtminstone vad gäller större skolor.

Då resultaten är klara läggs dom ut både vid skolorna och på nätet, men det är bara de antagnas namn som publiceras.

Den som inte fick en studieplats nu kan, från och med nästa veckas måndag, ansöka om studieplatser som fortfarande är lediga.

Hela listan

GGS: medeltalsgräns 8, 88 antagna
Brändö: medeltalsgräns 7,3, 131 antagna
Mattliden: medeltalsgräns 7,3, 125 antagna
Lärkan: medeltalsgräns 7,2, 130 antagna
Norsen: medeltalsgräns 7,0, 66 antagna
Kyrkslätt: medeltalsgräns 6,9, 72 antagna
Helsinge: medeltalsgräns 6,5, 52 antagna

Tölö spes. medeltalsgräns för bildkonst 16,67poäng, - för musik 16,23 poäng, -för Humanekologiska 14,25 poäng. 52 antagna

Steinerskolan: medeltalsgräns 7/15,4 poäng, 9 antagna

Läs också:

Kartläggning visar: Helsingforsgymnasier lockar inte längre