Hoppa till huvudinnehåll

Utskott ska reda ut situationen i Vörå

Christina Båssar
Förtroendet för kommundirektör Christina Båssar vacklar. Totalt 22 av 27 ledamöter i Vöråfullmäktige vill starta utredning. Christina Båssar Bild: Yle/Sofi Nordmyr vörå kommundirektör

Ett utskott tillsätts för att reda ut situationen i Vörå. Sfp lämnade på torsdagkväll in en motion om att pröva förtroendet för kommundirektör Christina Båssar.

Nu går motionen vidare till kommunstyrelsen och sedan till fullmäktige. Förhoppningen är att arbetsgruppen eller utskottet tillsätts så snabbt som möjligt.

Missnöje bland ortsborna bakom

En rapport om förvaltningens brister och den interna kontrollen har redan gjorts av revisionsnämnden. Det finns stort och smått. Bland annat ges budgetmissarna på omsorgssidan en spark och även den interna kontrollen.

Initiativet till revisionsnämndens rapport kom från nämndens vice ordförande Stig Svens (Sfp).

- Förvaltningsstadgan är inte uppdaterad och folk i kommunen har varit missnöjda med Båssar, säger han.

Stig Svens och Ulrika Forss
Revisionsnämndens viceordförande Stig Svens (Sfp) och ordförande Ulrika Forss (Sfp) Stig Svens och Ulrika Forss Bild: Yle/Sofi Nordmyr ulrika forss

Båssar har punkt för punkt bemött rapporten som främst riktar sig mot henne. Bemötandet skickade hon i ett tidigt skede åt revisionsnämndens ordförande Ulrika Forss (Sfp) men där stannade det. Därför valde hon att dela ut sitt flersidiga bemötande under torsdagens fullmäktigemöte.

Bråk mellan förvaltningsdirektör och kommundirektör

I det skriftliga bemötandet står att den interna kontrollen står under förvaltningsdirektör Markku Niskala och att den samme Niskala gång på gång getts i uppdrag att hjälpa till med förvaltningen på omsorgen men att denne vägrat.

I rapporten ingår också en varning som Båssar gav Niskala i januari. Enligt revisionsnämnden är det bara fullmäktige som får dela ut varningar. Båssar har kollat upp saken med ett juridiskt ombud som meddelat att det är förman, styrelse eller nämnd som har rätt till det. Det anses inte vara ändamålsenligt att gå via fullmäktige för att dela ut en varning.

Till saken hör att Markku Niskala var kommundirektör i Oravais fram tills kommunsammanslagningen med Vörå 2011.

- Man kan väl säga att samarbetet med Niskala har vacklat sedan samgången. Jag förstår inte varför vi inte kunnat sätta oss ner och prata om det här. Det känns som att de samlat på sig så mycket som möjligt för att sedan kunna tömma hela lasset på en och samma gång, säger Båssar.

Enligt revisionsnämndens rapport ska Båssars beredning av ärenden till kommunstyrelse och -fullmäktige ha varit bristfällig. Men Båssar har gjort en egen utredning och funnit att bara fem ärrenden återremitterades i kommunstyrelsen och inga i kommunfullmäktige. Åren innan var de ännu färre.

Ville fria men blev inte friad

Trots revisionsnämndens rapport som beskrivs som allvarlig ville nämnden i fråga bevilja ansvarsfrihet för ledande tjänstemän och förtroendemän. Men det blev det inget av.

Stefan Kulp, gruppordförande för Sfp i fullmäktige, lade fram förslaget om att bordlägga ansvarsfriheten och så blev det också.

De här undertecknade

De som undertecknade motionen om att tillsätta en arbetsgrupp var Katarina Heikius (Sfp), Kjell Heir (Sfp), Martin Markén (Sfp), Harry Backlund (Sfp), Gustav Backman (Sfp), Roy Björklund (Sfp), Kjell Engström (Sfp), Ulrika Forss (Sfp), Satu Houtsonen (Sfp), Elina Ihamäki (Sfp), Gunilla Jusslin (Sfp), Michael Kamis (Sfp), Ulf Kullas (Sfp), Leena Nikkari-Östman (Sfp), Kenneth Pärus (Sfp), Bror Staffas (Sfp), Jan-Erik Stenroos (Sfp), Stig Svens (Sfp), Carina Smeds (SDP), Hanna Kastus (Sfp, ersättare), Göran Westerlund (Sfp, ersättare) och Lis-Britt Ludén (SDP, ersättare)

De som inte undertecknade motionen om att tillsätta en arbetsgrupp var Ove Bergman (Sfp), Anna-Lena Blusi (Sfp), Rainer Bystedt (Sfp), Kurt Finne (Sfp), Åke Helsing (Sfp), Stefan Kulp (Sfp), Karita Ohlis (Sfp) och Victor Ohlis (Sfp).

Liveblogg från kvällens fullmäktige i Vörå:

Info: Här fanns tidigare en liveblogg. Den är numera borttagen.

Läs också