Hoppa till huvudinnehåll

Ministeriet vill tillåta jakt på orre också i januari

Bild: Yle andjakt

Jord- och skogsbruksministeriet föreslår att tiden för jakt på orre förlängs i områden med täta populationer. Vinterjakten är tillåten under sådana år då räkningarna ger vid handen att populationen är stor.

Nu börjar jakten 10.9 och pågår fram till slutet av oktober. Enligt förslaget som skickades på remiss på tisdag är jakt på orrtupp tillåten i vissa områden även 1.1 – 20.1.

Januarijakten tillåts i Södra Österbotten, Kajanaland, Mellersta Österbotten, Mellersta Finland, Österbotten, Norra Karelen, Norra Österbotten och Norra Savolax med undantag för Enontekis, Enare och Utsjoki kommuner. Förslaget bottnar i förvaltningsplanen för skogshönsfåglar i Finland.

Orrpopulationen har växt kraftigt under 2000-talet, vilket innebär att jakten inte har beskattat populationen för mycket. Populationen följs upp varje år med hjälp av breda vilttriangelräkningar som görs i slutet av juli och början av augusti. Utifrån resultaten planerar och vid behov begränsar ministeriet jakten.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten