Hoppa till huvudinnehåll

Närpes antog språkstrategi

Närpes stad.
Närpes stad. Bild: YLE/Rolf Granqvist närpes stad

Stadsfullmäktige i Närpes godkände enhälligt den språkstrategi som ska tillvarata de språkkunskaper och den know how som finns i staden och ge en större språklig medvetenhet.

- I en stad av Närpes kaliber där vi har en intressant flerspråkighet men samhället samtidigt är så svenskspråkig finns det många utmaningar, säger fullmäktiges ordförande Mikaela Björklund (SFP).

Björklund är den som tog initiativet till den språkstrategi som nu färdigställts. Björklund säger att ungdomarna i Närpes behöver lära sig finska och språkkunskaper är viktiga, inte minst med tanke på näringslivet. Strategin gäller inte bara bildningssidan utan täcker kommunen i stort så som förvaltning, vård och omsorg och näringslivet.

Många språk är en rikedom

I Närpes talas i dag över 30 språk och detta ser Björklund som en rikedom som man bör ta tillvara.

- Vår utmaning är att kunna erbjuda service på sådana språk att alla kan göra sig förstådda och vara delaktiga. Det är ett av huvudsyftena med språkstrategin. Vi vill och också använda oss av de språkkunskaper och den potential som finns, säger Björklund.

Språkstrategin ska kontinuerligt uppdateras och alla sektorer inlemmas. Björklund säger att hon har stora förväntningar för språkstrategin.

- Jag hoppas att den ska genomsyra arbetet och ge en större språklig medvetenhet hos personalen och förtroendevalda men också hos invånarna i gemen, säger Björklund.

Läs också