Hoppa till huvudinnehåll

Rouskis och Åbonejdens avfallsservice fusioneras

Bild: Yle /Carmela Johansson avfallspunkten i dalsbruk

Avfallsbolagen Rouskis och Åbonejdens avfallsservice går samman. Samgångsavtalet undertecknades på tisdagen och det nya bolaget får namnet Sydvästra Finlands Avfallsservice.

Det nya avfallsbolaget ska organisera de 18 delägarkommunernas lagstadgade avfallsserviceuppgifter för både boendets och den offentliga sektorns del, upprätthålla avfallsmottagningsplatser, sköta om avfallets nyttoanvändning och hantering samt erbjuda avfallsrådgivning.

Planen är att bolagen går samman vid årsskiftet. I Salo har det dock besvärats över stadens beslut att godkänna fusionen, vilket kan fördröja och försvåra fusionsprocessen beroende på hur länge besväret behandlas i Åbo förvaltningsdomstol. Alla andra ägarkommuners beslut har vunnit laga kraft.

Åbonejdens avfallsservice ägs av 14 kommuner: Aura, S:t Karins, Lundo, Pargas, S:t Mårtens, Masku, Virmo, Nådendal, Nousis, Pöytis, Reso, Rusko, Tarvasjoki och Åbo. Rouskis ägs av Kimitoön, Salo, Sagu och Pemar.