Hoppa till huvudinnehåll

"Bryter Borgå stad mot lagen?"

borgå stadshus i sommarskrud
Föredragningslistor och protokoll bör också finnas på svenska, anser äldrerådet i Borgå. (Arkivbild) borgå stadshus i sommarskrud Bild: YLE/Stefan Härus borgå stadshus

Har medlemmar i äldrerådet rätt att få föredragningslistor på svenska?

Nej tycker Borgå stad. Ja, tycker Borgånejdens svenska pensionstagares representant i äldrerådet - Bengt Dahlqvist. Han har klagat till justitieombudsmannen.

Borgå stads beslut att inte översätta föredragningslistor och protokoll till svenska är emot språklagen.

- Äldreråden är lagstadgade och enligt språklagen ska kommuner på begäran översätta handlingar, säger Dahlqvist. Tidigare kunde kommuner överväga om man översätter eller inte. Nu när äldreråden är lagstadgade bör svenska medlemmar få veta vad som behandlas och vilka beslut som tas.

Dahlqvist sände redan för ett och ett halvt år sedan en skrivelse till justitieombudsmannen och har nu gjort det igen. Uppmaningen är att justitieombudsmannen skall undersöka situationen på nytt eftersom läget nu är ett annat än för drygt ett år sedan.

- Frågan är nu om Borgå stad bryter mot paragraf nummer 29 i språklagen, säger Dahlqvist.

Ungdomsfullmäktige har av staden fått uppmaningen att själv översätta föredragningslistor och protokoll till svenska, eftersom stadens resurser för översättning inte räcker till. Några sådana uppmaningar har dock inte äldrerådet fått.

I princip förstår nog alla i äldrerådet finska, men Dahlqvist påpekar att det mera handlar om principen att få ta del av beslut på sitt eget modersmål.

- Det är en grundrättighet - också enligt kommunallagen, säger Dahlqvist. Vi bör få samma service som de finskspråkiga medlemmarna i äldrerådet.

Läs också