Hoppa till huvudinnehåll

Bara hälften betalar fiskevårdsavgiften

Du behöver inget tillstånd för mete. Bild: Yle meta

Det är endast hälften av fritidsfiskarna som betalar sin fiskevårdsavgift. Kaptenlöjtnant Ulf Hägglund vid Ekenäs sjöbevakningsstation är en av dem som kontrollerar fritidsfiskarna.

Det behövs inget tillstånd för mete och pilkfiske, men det behövs tillstånd för övrigt fiske om man är mellan 18 och 64 år. Man ska också betala den länsbaserade spöfiskeavgiften eller ett lokalt fisketillstånd.
Om man fiskar med nät eller sysslar med kräftfiske så ska man förutom fiskevårdsavgift också ha tillstånd av vattenområdets ägare.


Fiskevårdavgiften är 24 euro per kalenderår eller sju euro då för sju dygn. Den länsbaserade spöfiskeavgiften är 31 euro per kalenderår eller sju euro för sju dygn.

Ulf Hägglund är en av dem som övervakar, andra som gör det är polisen, tullen, gränsbevakningen och kommunens edsvurna övervakare om övervakar kommunens vatten.

Läs också